Vedlikeholdelse av AdWords systemet gjøres regelmessig, som regel den andre lørdag i måneden. Vedlikeholdet vil foregå mellom kl. 19 og kl. 23. Selv om du ikke kan logge inn på deres AdWords-konto vil deres annonser fortsette å vises som normalt.

Vi vil fortsette å oppdatere dere på bloggen også i fremtiden, men hver oppmerksom på at dette vil kunne hende også i fremtiden.

Husk at neste planlagte vedlikeholdelse er lørdag 10. januar, mellom kl. 19 og kl. 23.