Vi vil gjerne takke dem som har svart på vår korte spørreundersøkelse om bloggen. Vi vil samtidig oppfordre dem som ikke har gjort det til å ytre sine meninger. Med deres tilbakemeldinger kan vi gjøre bloggen bedre for alle våre lesere.

Gå til spørreundersøkelsen!

Igjen, takk til alle som allerede har bidratt