Vi er i ferd med å implementere endringer i våre retningslinjer for AdWords-annonsering angående ulike destinasjonsadresser per annonsegruppe. Vennligst les videre for å se om endringene påvirker din AdWords-konto.

Som en innsats for å gi våre brukere en bedre opplevelse har vi besluttet å ikke lenger tillate flere ulike destinasjonsadresser i samme annonsegruppe. For fremtiden må alle destinasjonsadresser i en gitt annonsegruppe ha samme toppdomene. Vær oppmerksom på at tillegget i retningslinjene vil påvirke alle annonsører uavhengig av eventuelle tidligere unntak.

For eksempel vil alle følgende nettadresser kunne godkjennes for "www.eksempel.com" fordi de har samme toppdomene:
  • www.eksempel.com
  • www.ting.eksempel.com
  • www.eksempel.com/ting/tang/
  • www.eksempel.com/index.html
Følgende nettadresser i samme annonsegruppe vil imidlertid ikke kunne godkjennes:
  • www.eksemple.com
  • www.eksempel.ting.com
Som et resultat av denne endringen vil vi oppfordre dere til å foreta de nødvendige tilpasningene av deres annonser før vi innfører endringene. Dette vil sikre at deres annonsevisning ikke avbrytes ved at deres annonser blir underkjent grunnet endringen. Husk også på at deres annonserte nettadresse må stemme overens med deres destinasjonsadresse. Alle andre krav i henhold til våre retningslinjer og håndheving av disse vil forbli de samme som tidligere.

Vi forstår at det kan være legitime hensyn som taler for flere annonserte nettadresser i samme annonsegruppe, men vi vil be dere skille disse ut i ulike annonsegrupper. Dette vil ikke bare gi våre brukere en bedre opplevelse av søketjenesten, men vil i tillegg kunne gi dere bedre oversikt over resultatene fra de ulike domener i deres AdWords-konto.