Nå som du har funnet ut hvordan annonseplasseringene bestemmes, har vi noen tips til hvordan du kan forbedre dem. Som vi har sett, er kvalitetspoeng og CPC-bud sentrale for plasseringen av annonsen. Optimalisering av kampanjen øker kvalitetspoengene og gjør at du kan forbedre plasseringen av annonsen, uten ekstra kostnader.

Tre hovedtips:
  • Sørg for at annonsetekstene er tiltalende og vekker nysgjerrighet
  • Bruk spesifikke og eksklusive søkeord
  • Opprett en god kontostruktur ved å organisere kampanjen i flere annonsegrupper
En annen måte du kan forbedre annonseplasseringen på, er å øke CPC-budet. Dette vil kunne gi din annonse en høyere plassering, men du betaler kun det som skal til for å vise din annonse i øverste posisjon. Høyeste pris per klikk er kun et uttryk for deres reservasjonspris når det kommer til annonsekostnad per klikk.

Plasseringer ovenfor søkeresultatene i AdWords

En plassering ovenfor søkeresultatene er en ekstra bonus for spesielt relevante, målrettede og slagkraftige annonser. Den respektive CPC bestemmes på samme måte som for alle andre plasseringer i budgivningen. Det medfører ikke ekstra kostnader at en annonse plasseres ovenfor søkeresultatene.

I neste innlegg forklarer vi hvordan du kan velge bestemte plasseringer for annonsen din uten å bruke av budsjettet til uønskede plasseringer. Du kan bli overrasket!