Bli oppdaget via Google Maps! Millioner av mennesker gjør søk på Google Maps daglig og her kan du hjelpe kundene dine finne deg og din bedrift. Hvis du lager en oppføring i Lokalt Forretningssenter på Google Maps kan brukere finne bedriftsaddressen, åpningstid i tillegg til foto av bedriften din og deres produkter.

På denne måten kan du gjøre det veldig lett for potensielle kunder å finne deg både på Google Maps og Google.no


For å få mer informasjon om Google Maps og Lokalt Forretningssenter kan du lese mer her.