Kvaliteten på destinasjonssiden er én av flere faktorer som bestemmer et søkeords kvalitetspoeng. Som et tillegg til innleggene kalt «Hvor mye koster AdWords?» og «Hva er kvalitetspoeng, og hvordan kan du få flere?», vil vi her fortelle deg mer om kvaliteten på en destinasjonsside og gi deg noen retningslinjer og tips for hvordan du kan forbedre den.

Google er basert på en idé om at nettsiden du kommer til når du klikker på en annonse, skal være svært relevant og nyttig i sammenheng med søket du har gjort. AdWords har derfor laget retningslinjer for å evaluere kvaliteten på destinasjonssidene og bruke dette som en faktor for å bestemme det totale antall kvalitetspoeng. Disse retningslinjene er basert på hvor nyttig og relevant informasjonen på siden er, hvor lett det er for brukeren å navigere på siden, hvor lang tid det tar å laste inn siden, osv. Hvis du er oppmerksom på disse retningslinjene, vil du kunne få flere kvalitetspoeng for destinasjonssiden, noe som kan bidra til å redusere søkeordenes pris per klikk (CPC, cost-per-click)

Få flere kvalitetspoeng for destinasjonssiden

Det er tre hoveddeler som ligger til grunn for kvalitetspoengene til en destinasjonsside. Disse er relevant og originalt innhold, oversikt og enkel navigering. Under har vi tatt med noen retningslinjer og tips du kan bruke for å opprettholde eller øke kvaliteten på destinasjonssiden.

Relevant og originalt innhold
  • Prøv å sørge for at brukerne enkelt finner det annonsen lover på nettstedet.
  • Koble til den siden på nettstedet som inneholder den mest relevante informasjonen om produktet eller tjenesten i annonsen. Koble for eksempel direkte til produktet du annonserer for, i stedet for til indekssiden.
  • Ikke bruk nettsteder som kun har som formål å koble eller viderekoble trafikk til morselskapet eller til gjenspeilingssider som gjenskaper et overordnet nettsteds utseende og preg.
Oversiktlighet
  • Unngå å endre brukernes nettleserfunksjoner og -innstillinger (for eksempel funksjonen til Tilbake-knappen eller størrelsen på nettleservinduet).
  • Hvis nettstedet installerer programvare automatisk, må du være åpen angående installasjonen og gjøre det enkelt å fjerne programvaren.
  • La brukerne få tilgang til nettstedets innhold uten å måtte registrere seg, eller gi en forhåndsvisning av hva brukerne får ved å registrere seg.
Enkel navigering
  • Gjør det enkelt for brukerne å kjøpe eller ta imot produktet som du tilbyr i annonsen.
  • Unngå å bruke mange forgrunns- eller bakgrunnsvinduer eller andre påtrengende funksjoner på nettstedet.
  • Kontroller at destinasjonssiden lastes inn raskt. Få informasjon om hvordan du kan forbedre lastetiden her.
Hvis du ønsker å lese mer om retningslinjer for destinasjonssider og nettstedskvalitet, kan du gå hit.

Vi håper at denne serien har vært nyttig, og at den har gitt deg bedre forståelse av kostnadene forbundet med AdWords-annonsering og hvordan du kan få flere kvalitetspoeng.