I dette innlegget ønsker vi å forklare hovedfunksjonen i AdWords-systemet: Auksjonsprosessen, som bestemmer hvilke annonser som vises til hvilken klikkpris og på hvilken plassering.

Hvilke betegnelser bør jeg kjenne til?
  • Bud / høyeste pris per klikk (maks. CPC, cost-per-click): Beløpet du er villig til å betale for et klikk på annonsen (tilgjengelig i både søke- og innholdsnettverket). Du betaler aldri mer enn høyeste CPC.
  • Gjennomsnittlig CPC: Kostnaden for totalt antall klikk delt på antall klikk annonsen har mottatt.
  • Faktisk CPC: Det faktiske beløpet som betales for et klikk på en gitt annonse. Dette beløpet beregnes for hvert søk annonsen kan vises for. Det er basert på kvalitetspoengene og det høyeste budet til annonsen i plasseringen under din. AdWords' prisreduksjon gir deg automatisk lavest mulig pris for at du skal kunne opprettholde annonseplasseringen.
Hvordan kan jeg administrere budene?

Du kan angi en CPC på annonsegruppenivå eller søkeord- og plasseringsnivå, og du kan også by separat for søke- og innholdsnettverket. Ellers kan du bruke automatisk budgivning hvis du vil at AdWords skal administrere CPC-budene for deg.

Hvordan påvirker budene annonserangeringen?

Rangeringen bestemmes av to faktorer: høyeste CPC og kvalitetspoeng. Du kan derfor forbedre plasseringen ved enten å øke høyeste CPC eller optimalisere kampanjene for å få flere kvalitetspoeng.

Hvorfor tar AdWords hensyn til andre kriterier enn høyeste CPC? Hvorfor er det ikke mulig å «kjøpe» en plassering? Vi valgte en kombinasjon av disse to komponentene fordi vi ønsker å gi annonsørene en god grunn til å opprette annonser av høy kvalitet. Dette dynamiske rangeringssystemet sikrer et rettferdig budmiljø som ikke bare er basert på prisen du er villig til å betale, men også på hvor relevante annonsene dine er og deres kvaliteten.

Hvordan fungerer auksjonen?

For hvert søk sammenligner systemet CPC-en og kvalitetspoengene til søkeordet ditt med alle andre kvalifiserte annonser. Systemet multipliserer høyeste CPC med kvalitetspoengene for hver annonse i en bestemt auksjon. Annonsen med høyest verdi kommer først, annonsen med nest høyeste verdi kommer som nummer to og så videre.

Eksempel:

To annonsører, Kristian og Anna, har annonser som kan vises for samme søk. Kristian har angitt et høyeste CPC-bud på NOK 24 for søkeordet, som har fem kvalitetspoeng i systemet. Hans totale søkeordpoeng er 24 x 5 = 120.

Anna har angitt et høyeste CPC-bud på NOK 16 for søkeordet, dvs. et lavere bud enn Kristian. Siden søkeordet har ni kvalitetspoeng i henhold til systemets evaluering, er imidlertid hennes totale søkeordpoeng 16 x 9 = 144, noe som gir en høyere poengsum enn Kristian.

Anna vant den beste plasseringen for annonsen. For å finne ut hvor mye et klikk vil koste Anna deler vi de totale søkeordpoengene til Kristian (120) på kvalitetspoengene til Anna (9), og deretter legger vi til NOK 0,08. Dette gir NOK 13,41, som er et lavere beløp enn Annas høyeste CPC.