AdWords er utformet for å målrette relevante annonser mot brukeres søk, noe som i bunn og grunn gir brukere søkeresultater det er sannsynlig at de klikker på. Søkeordene du velger til å vise annonsen, påvirker derfor direkte hvilke søk annonsen vises for.

I denne artikkelen vil vi presentere søkeordverktøyet, som er et gratis verktøy som kan hjelpe deg med å opprette en omfattende og effektiv søkeordliste.

Hvorfor bør jeg bruke søkeordverktøyet?

Du angir et søkeord og søkeordverktøyet viser relaterte søk, inkludert informasjon om konkurranse og beregninger av søkevolum. Deretter kan du bruke disse forslagene til å optimalisere kampanjen. Verktøyet kan:
 • hjelpe deg med å finne nye søkeord og legge dem til i den valgte annonsegruppen
 • finne negative søkeord for å forhindre uønskede visninger og klikk
 • hjelpe med å avgrense den eksisterende listen over søkeord
 • forutse trafikken som genereres ved å legge til disse søkeordene
Hvor finner jeg søkeordverktøyet?

Du kan få tilgang til søkeordverktøyet på tre måter:
 • på annonsegruppenivå i AdWords-kampanjen når du legger til søkeord
 • fra verktøymenyen i AdWords-kontoen
 • via den eksterne nettadressen
Når du bruker søkeordverktøyet på annonsegruppenivå, tar systemet hensyn til kampanjeinnstillingene og resultatloggen for kontoen. Når verktøyet åpnes via verktøymenyen eller den eksterne nettadressen, er ikke disse dataene tilgjengelige. I dette tilfellet kan du velge landet og språket du målretter deg mot, slik at det tas hensyn til disse innstillingene i resultatene fra søkeordverktøyet.

Tipsene nedenfor gjør det enklere for deg å finne relevante søkeord for annonsene:
 1. Valg av søkeord bør være basert på kvalitet fremfor kvantitet. Det er mer sannsynlig at relevante søkeord gir bedre resultater. Husk at søkeord med høyere søkevolum eller søkeord med høy konkurranse ikke nødvendigvis gir flere potensielle kunder.
 2. Bruk korte søkeord (ett eller to ord), slik at verktøyet kan identifisere hvilke ord det skal finne forslag for.
 3. Bruk verktøyet til å identifisere negative søkeord. Søkeordverktøyet kan vise søkeord som ikke har noen tilknytning til virksomheten. Vurder å bruke disse termene som negative søkeord for å hindre at annonsene vises for irrelevante søk.
 4. Finn søkeord basert på innholdet på nettstedet. I stedet for å angi egne søkeord, kan du prøve å bruke alternativet Nettstedinnhold. Det lar deg skrive inn nettadressen til nettstedet for virksomheten eller til et annet nettsted som er relatert til virksomheten. AdWords-systemet gjennomsøker så siden og foreslår relevante søkeord.
Du finner flere tips i brukerstøtten.