Da vi startet oppbyggingen av det nye AdWords-grensesnittet, stilte vi oss selv to spørsmål. Første spørsmål: Hvordan kan vi hjelpe dere med å få arbeidet unnagjort raskere? Andre spørsmål: Hvordan kan vi hjelpe dere med å finne de rette verktøyene, til rett tid, for å få best mulig resultater ut av AdWords-kampanjene? I dag føler vi at vi har gjort store fremskritt når det gjelder å oppnå disse målene, og det nye grensesnittet er nå ferdig med betaperioden.

Mange av dere har fortalt oss at det nye grensesnittet har ført til vesentlige forskjeller i forretningsdriften. Annonsører har spart tid med raskere redigering, rapportering og kontonavigering, og de har oppnådd bedre kampanjeresultater gjennom bruk av bedre integrerte verktøy til å avgrense målrettingen.

Søkemarkedsføringsbyrået ROI Revolution brukte det nye grensesnittet til å redusere den gjennomsnittlige tiden de brukte på å optimalisere for Googles innholdsnettverk, fra noen timer til bare 20 minutter per konto. Teamlederen Justin D'Angelo sier følgende: «Vi har oppdaget ting som vi sannsynligvis ikke ville ha sett eller lett etter, og vi ville ganske sikkert heller ikke ha tatt oss tid til å gjøre en slik grundig analyse. Med det nye grensesnittet får vi øye på det med en gang og kan redusere kostnadene for kundene.»

B2B-programvareselskapet ClickTime har også sett en målbar forretningsmessig effekt fra bruk av det nye grensesnittet. De har brukt rapporten om søketermer til å øke klikkfrekvensene for kampanjene med 31 %, samtidig som de har redusert kostnaden per potensielt salg og forbedret den generelle kvaliteten på potensielle salg. Alt i alt anslår de at AdWords-produktiviteten har økt med 100 % etter bruk av det nye grensesnittet. Du kan lese mer om disse suksesshistoriene på siden med kasusstudier.

I løpet av de siste månedene har vi fortsatt å gjøre regelmessige forbedringer i det nye AdWords-grensesnittet. Vi har rettet opp problemer som følge av tilbakemeldinger fra annonsører, og vi har lansert nye funksjoner for å forbedre kampanjeadministrasjonen. Bare i løpet av den siste måneden har vi lansert regnearkredigering for å støtte masseendringer i søkeordlister, stedsutvidelser for å forenkle prosessen for lokal annonsering og tilpassede varsler for å hjelpe deg med å holde deg oppdatert om endringer i kontoresultatene. Og vi er ikke ferdige ennå – det nye AdWords-grensesnittet er bygd på en infrastruktur som gjør at vi kan utvikle funksjoner raskere enn tidligere, så du vil fortsette å se at nye funksjoner regelmessig lanseres i månedene fremover.

Nå som det nye grensesnittet er ferdig med betaperioden, oppgraderer vi et stort antall kontoer til å bare bruke det nye grensesnittet. Hvis du har spørsmål om grensesnittet, kan du gå til mikronettstedet for det nye grensesnittet.