Har du noen gang lurt på hvor mange visninger en annonse kunne fått hvis du brukte et annet høyeste CPC-bud? Eller hvor mange flere klikk du ville fått? Hittil har det som regel vært mye prøving og feiling forbundet med å finne riktig bud.

Vi gleden av å annonsere lanseringen av budsimulatoren. Dette er en ny funksjon i AdWords-grensesnittet som viser deg den potensielle effekten et bud har på annonseringsresultatene. Selv om den ikke kan spå fremtiden, lar budsimulatoren deg utforske hva som kunne skjedd hvis du hadde angitt andre bud på søkeordnivå.

Budsimulatoren bruker data fra de siste sju dagene og beregner på nytt antallet visninger som annonsen ville fått hvis du hadde valgt et annet høyeste CPC-bud, hvor mange klikk annonsene ville fått for de visningene, og hvor mye de klikkene ville ha kostet. Funksjonen gir deg bedre oversikt over AdWords-auksjonen og gir deg den innsikten du trenger for å ta mer velbegrunnede budgivningsbeslutninger og nå dine annonseringsmål.

Simuleringsdataene kan hjelpe deg med å finne den ideelle balansen mellom antallet klikk og kostnaden for klikkene, noe som gjør at du kan gi et sikrere svar på spørsmål som:
  • Hvordan kan jeg øke trafikken til nettstedet uten å øke kostnadene for mye?
  • For hvilke søkeord bør jeg endre forbruket?
Det er viktig å være oppmerksom på at tidligere resultater ikke er noen garanti for fremtidige resultater. I tillegg vil simuleringer bare være tilgjengelig hvis det er nok trafikk på et gitt søkeord til å utføre en meningsfull analyse. Disse simuleringene er for øyeblikket bare tilgjengelige for Google.no og Googles søkenettverk.

Hvis du vil vise data fra budsimulatoren, går du til fanen Søkeord i AdWords-kontoen.

Deretter klikker du på budsimulatorikonet i kolonnen Maks. CPC ved siden av budet for det søkeordet du ønsker å se data for.