Annonsører spør oss ofte om konverteringsfrekvensen påvirkes av ulike plasseringer. Alle er klar over at høyere plasseringer vanligvis oppnår flere klikk og derfor flere konverteringer totalt sett. Spørsmålet er hvordan konverteringsfrekvensen (konverteringer/klikk) påvirkes av plasseringen?

Dette er et sammensatt og vanskelig spørsmål. Ettersom Google rangerer annonser etter annonsekvalitet på budgivningstidspunktet, vil annonser i høyere plasseringer vanligvis ha høyere kvalitet, og annonser med høyere kvalitet vil vanligvis ha en høyere konverteringsfrekvens. Det kan derfor være du ser en sammenheng mellom auksjonsplassering og konverteringsfrekvens som skyldes denne annonsekvalitetseffekten. Det virkelige spørsmålet er imidlertid hvordan konverteringsfrekvensen for den samme annonsen endres når annonsen vises på ulike plasseringer.

Et annet problem er at det gjennomsnittlige plasseringsnummeret som rapporteres av Google er et gjennomsnitt av alle auksjoner som du deltar i. Hvis du øker budet, er det fullt mulig at den gjennomsnittlige plasseringen flyttes nedover på siden! Årsaken til dette er at annonsen vises i nye auksjoner når du øker budet, og annonsen vil vanligvis starte på bunn av de nye auksjonene. Denne effekten kan være stor nok til at den gjennomsnittlige plassering skyves nedover. Gå til dette vanlige spørsmålet hvis du vil ha mer informasjon om gjennomsnittlig plassering.

Vi har brukt en statistisk modell til å håndtere disse effektene, og har funnet at i gjennomsnitt er det svært liten variasjon i konverteringsfrekvensen basert på plasseringen av den samme annonsen. På sider der for eksempel elleve annonser vises, varierer konverteringsfrekvensen med mindre enn 5 %. En annonse som hadde en konverteringsfrekvens på 1,0 % i den beste plasseringen, vil med andre ord i gjennomsnitt ha en konverteringsfrekvens på rundt 0,95 % i den dårligste plasseringen. Annonser ovenfor søkeresultatene har en konverteringsfrekvens innenfor ±2 % av plasseringer på høyre side.

Konklusjonen er altså at det ikke er noen stor variasjon på konverteringsfrekvensen for ulike plasseringer.