Hvis du bruker Google AdWords' gratis verktøy for konverteringssporing, kan du se hvor effektiv annonseringen er i forhold til salg og potensielle salg på nettstedet ditt. Hvis du bruker konverteringssporing, kan du ta veloverveide avgjørelser angående budgivning og budsjett. Når du forstår hvor mye en konvertering er verdt for deg, kan du foreta endringer i kampanjer basert på lønnsomheten til søkeordene, i stedet for basert på trafikk og klikk. Vi trenger vel ikke si at dette er en smart strategi å følge i økonomiske nedgangstider.

Hvis du skal kunne by strategisk basert på avkastningen til søkeordene, må du ha tilstrekkelig med konverteringsdata. Det anbefales at du venter én til tre uker for å se søkeordenes resultater i forhold til avkastning, men dette kan variere avhengig av hvor mange konverteringer du har fra AdWords. Basert på søkeordenes resultater kan du justere budene på søkeordnivå. Da vil du sannsynligvis se følgende scenarioer:

A) Søkeord med lav kostnad per konvertering og lav plassering

I dette tilfellet bør du vurdere å øke kostnaden per klikk for å sørge for at annonsene vises på en høyere plassering for å få mer eksponering og potensielt flere klikk og konverteringer. Vi anbefaler at du justerer søkeordenes bud i små steg for å sørge for at du alltid ligger under høyeste kostnad per konvertering.

B) Søkeord med lav kostnad per konvertering og høy plassering

Hvis kostnadene per konvertering er mindre enn det meste du er villig til å bruke på én konvertering, og gjennomsnittlig annonseplassering for disse søkeordene er nær 1, bør du sørge for at det daglige budsjettet ikke begrenser annonsevisningene så du mister verdifulle klikk med positiv avkastning.

C) Søkeord med høy kostnad per konvertering

Når du har filtrert ut de fleste klikkene som gir lav konvertering med negative søkeord, anbefaler vi at du reduserer budene på søkeordene med høy kostnad per konvertering. Dette vil gi deg en lavere annonseplassering med potensielt færre klikk og konverteringer, men det kan også hjelpe deg med å holde kostnaden per konvertering under det du vil bruke på én konvertering. Hvis kostnadene fortsatt er over maksimumsgrensen, kan det være lurt å slette disse søkeordene og fokusere budsjettet på søkeordene som gir bedre resultater.

Det er viktig å nevne at Internett-trafikk og konkurrentenes aktiviteter er under konstant endring. Evaluer kampanjeresultatene regelmessig, og foreta nødvendige endringer.