Nå som de fleste annonsører utelukkende bruker det nye grensesnittet, ønsker vi å gi noen råd og tips angående effektivitet slik at du får mest mulig ut av det nye grensesnittet.

Fokusering på det som er viktig

I Søkeord-fanen har du tilgang til flere verktøy som hjelper deg med å fokusere på det som er viktig for deg.

Først av alt kan du tilpasse kolonnene slik at du bare viser verdiene som du er opptatt av, og i den rekkefølgen du ønsker. Deretter kan du bruke filtre til å fokusere på søkeord som samsvarer med bestemte kriterier. Det kan for eksempel hende at du bare vil vise søkeord som ikke har så gode konverteringsresultater. Med filtre kan du konsentrere deg om det som er viktig. Du finner eksempler på gode filtre som du kan prøve, i denne brukerstøtteartikkelen.

Når du vet hva du leter etter, kan AdWords holde utkikk. Ved hjelp av tilpassede varsler kan du fortelle AdWords hvilke endringer som er viktige for deg, og bli varslet både i kontoen og via e-post når slike endringer inntreffer. Ved hjelp av filtre kan du for eksempel identifisere søkeord med de beste konverteringsresultatene. Du oppretter et varsel slik at du får beskjed hvis konverteringsfrekvensen for disse søkeordene reduseres sammenlignet med forrige uke.

Hvis du bruker et kundesenter (Mitt kundesenter", må du være oppmerksom på at du foreløpig må logge deg direkte på de enkelte AdWords-kontoene for å definere tilpassede varsler.

Masseendringer

Når du har funnet det som er viktig, er det enkelt å gjøre masseendringer i søkeordene i det nye grensesnittet. Du kan for eksempel velge mange søkeord samtidig og klikke på Rediger for å åpne alle feltene for redigering. Du kan gjøre alt dette med tastaturet for å spare tid: Velge søkeord med X, flytte opp og ned rader med J og K, og trykke på E for å starte redigeringsmodus. Hvis du vil velge en fortløpende liste med søkeord, velger du det første søkeordet, trykker ned skift-tasten og klikker på det siste søkeordet du vil velge.

Når du er i redigeringsmodus, kan du pause søkeord, justere maks. CPC, endre destinasjonsadressen og bytte samsvartype. Du kan også kopiere bud og destinasjonsadresser til alle rader. Vi la nylig til muligheten til å øke alle aktuelle søkeordbud til sine førsteside-CPC. Fra redigeringsmodus klikker du på Forhåndsutfyll alle CPC-er til førstesidebud.

Du kan også bruke redigering i regneark til å gjøre masseendringer. Med redigering i regneark kan du arbeide med søkeordene som om du brukte et regneark. Du kan bruke formler, kopiere og lime inn og til og med søke og erstatte. Du finner redigering i regneark ved å klikke på Flere handlinger og deretter Rediger i regneark. Husk at redigering i regneark bare kan utføres i en annonsegruppe.

Flytting av ting

En av nøkkelfaktorene til vellykkede AdWords-kampanjer er å opprettholde en god kontostruktur. Fra tid til annen bør du derfor flytte litt rundt på ting for å opprette mer avgrensede og relevante sett med søkeord og annonser. Det er da kopieringsfunksjonen er nyttig. Som med redigering i regneark finner du også kopieringsfunksjonen under Flere handlinger. Du kan kopiere søkeord til en annen annonsegruppe eller kampanje. Når du kopierer søkeord, kan du velge om du også vil kopiere budet og destinasjonsadressen.

Vi håper disse tipsene hjelper deg med å administrere søkeordene mer effektivt og forbedre AdWords-kampanjene.