I våre tidligere innlegg om Googles innholdsnettverk snakket vi om de ulike aktivitetene kundene kan utføre på Internett, og om hvordan vår teknologi for innholdsmålretting kan hjelpe deg med å effektivt nå ut til disse potensielle kundene på relevante nettsteder.

I dag skal vi se på noen enkle trinn som vil bidra til å sørge for at annonsene vises på nettstedene som er mest relevante for produktet ditt eller tjenesten din.

Trinn 1: Sørg for at annonsene er kvalifisert for visning på relevante nettsteder
Trinn 2: Lag en god kampanje
Trinn 3: Overvåk resultatene
Trinn 4: Fokuser annonseringen


Trinn 1: Sørg for at annonsene er kvalifisert for visning på relevante nettsteder

Hvis du vil at annonsene skal vises på relevante nettsteder nå, må du sørge for at kampanjene er med i innholdsnettverket.
Slik gjør du det:

1. Logg på AdWords-kontoen på http://adwords.google.no.
2. Klikk på navnet på kampanjen du vil justere.
3. Gå til fanen Innstillinger, finn delen Nettverk og enheter og klikk på Rediger.
4. Velg å vise annonsene på innholdsnettverket.
5. Klikk på Lagre

Trinn 2: Lag en god kampanje

Akkurat som med søkenettverket, er resultatene til annonsene på innholdsnettverket nært knyttet til innholdet i og oppbygningen av kampanjen.

Opprett spesifikke søkeord og annonsetekster i separate annonsegrupper for hvert produkt eller hver tjeneste du vil annonsere for. Deretter plasserer vi annonsene på nettsidene som er relevante for virksomheten din og kundene dine. Når du oppretter tematiske og spesifikke annonsegrupper, får du de beste resultatene på søke- og innholdsnettverket.


Trinn 3: Overvåk resultatene

Når du har valgt å vise kampanjene på innholdsnettverket, vil Google samsvare annonsene, etter tema, med relevante nettsider. Du kan overvåke hvilke resultater disse automatiske plasseringene gir i AdWords-kontoen. Følg instruksjonene for å gjøre dette.


1. Velg fanen Nettverk i kampanjen.
2. Klikk på Vis detaljer ved siden av automatiske plasseringer.


Bruk denne visningen til å sammenligne resultatene til annonsene på de ulike nettstedene de har blitt vist på. Beregningene omfatter klikk, visninger, kostnad og konverteringer/salg som ble generert når annonsene ble vist på hvert nettsted.Trinn 4: Fokuser annonseringsbudsjettet

Du kan også velge enkeltnettsteder som gir gode resultater og fokusere budsjettet på disse ved å legge dem til som administrerte plasseringer. Slik gjør du det:

1. Velg fanen Nettverk i kampanjen.
2. Klikk på Vis detaljer ved siden av automatiske plasseringer.
3. Velg nettstedene du vil administrere separat.
4. Klikk på Administrer plassering og bud.


På lignende vis kan du redusere budene for enkelte nettsteder, eller til og med ekskludere nettsteder, hvis du mener at annonseringen blir mer vellykket av dette.
Følg denne enkle fremgangsmåten for å få eksponeringen og resultatene du vil ha, samtidig som du når kunder over hele nettet.

Lær mer om annonsering i innholdsnettverket på
https://www.google.com/intl/no/adwords/select/afc.html