Som du kanskje er klar over, er rapportsenteret stedet å gå for å finne detaljerte data om kampanjeresultat i AdWords. Rapporter med dimensjoner som geografisk resultat og tidspunkt på dagen kan gi deg ny innsikt gjennom verdier som ikke er tilgjengelige i kampanjesammendraget.

Vi har nå integrert avanserte resultatdata i kampanjeadministrasjonen på en bedre måte. Nå kan du behandle dine automatiske plasseringer under fanen Nettverk, i stedet for å kjøre en rapport om plasseringsresultat. I stedet for å kjøre en søkeordrapport kan du bruke alternativet Se søketermer under fanen Søkeord for å se hvilke søk som viser dine annonser.

Du kan også bruke nye segmenteringsfunksjoner til å dele opp dine data direkte i kampanjeadministrasjonen. Klikk på menyen "Filter og visninger" og velg alternativet "Del opp etter" for å se forskjellige nivåer av informasjon som er tilgjengelig for visning.

Segmenteringsalternativene som er tilgjengelige for deg er forskjellige avhengig av om du ser på søkeord, annonsegrupper eller kampanjer. Hvis du ser på søkeord, kan du segmentere etter samsvartype. Hvis du ser på kampanjer og annonsegrupper, kan du segmentere etter nettverk for enkelt å sammenligne resultatet på Google og søkepartnernettsteder med resultatet i innholdsnettverket.

I tillegg til disse segmenteringsalternativene har vi nylig introdusert tidsbasert segmentering for dine kampanjer, annonsegrupper og søkeord. Nå kan du skille ut statistikk etter dag, uke, måned, kvartal eller år for å isolere endringer i resultatet.

Du kan også segmentere etter ukedag. Dette alternativet er nyttig hvis du ser etter hjelp til annonseplanlegging. Prøv å segmentere resultatet for det siste månedene: Hvis resultatet er dramatisk forskjellig fra en gitt dag i uken, kan du endre budene for å få med endringen i brukeratferd.

Vi vil tilføre enda mer data fra rapportsenteret til fanen Kampanjer iløpet av de neste månedene.