Konverteringsoptimereren er en gratis AdWords-funksjon som administrerer kampanjekostnadene basert på målene du har satt for kostnad per kjøp (CPA, cost-per-acquisition).

Enten du vil at besøkende skal fylle ut et skjema, registrere seg for et nyhetsbrev eller kjøpe et produkt, så vil du at de som klikker på AdWords-annonsen din skal fullføre en eller annen form for handling på nettstedet. Enda viktigere er det at denne handlingen må skje med utgangspunkt i en kostnad per konvertering som er lønnsom for din virksomhet. Konverteringsoptimereren kan bidra til at flere av de besøkende konverteres til kunder til en kostnad som er lavere enn maksimalkostnaden du har angitt i dine kampanjer.

I dette innlegget skal vi forklare konverteringsoptimereren og vurdere noen av måtene du kan administrere budene dine på, for å finne den mest kostnadseffektive løsningen for virksomheten.
Annonsører som bruker konverteringsoptimereren, oppnår i snitt en 21 % økning i konverteringer samtidig som de reduserer sin CPA med 14 %*. For å oppnå de beste resultatene for virksomheten må du imidlertid være nøye med å angi høyeste CPA, og muligens prøve et par forskjellige beløp før du bestemmer deg for hvilket nivå som fungerer best.


Hvordan velger jeg en høyeste CPA?

For at virksomheten din skal være lønnsom må du angi et maksimumsbeløp som kan brukes på hvert salg eller potensielle salg før annonseringskostnadene overskrider verdien fra den vellykkede konverteringen. Dette er grensen for å gå i null.

Ta deg tid til å finne ut hvor mye du kan eller er villig til å bruke på å sikre konverteringer, samtidig som det ikke går ut over avkastningen. Når du vet dette, kan du angi et høyeste CPA-bud. Da vil konverteringsoptimereren administrere CPC-ene og sørge for at du oppnår best mulig resultater. Det finnes ingen fast regel for å angi CPA-verdier, men du vet nok selv hva som passer din egen virksomhet best.


Hvordan kan jeg få flest mulig konverteringer og høyest mulig avkastning?

Å angi en høyeste CPA er omtrent det samme som å angi en høyeste CPC, ettersom trafikken for en kampanje kan begrenses hvis CPA-beløpet er for lavt. Hvis du ser at du får færre konverteringer enn du ønsker, kan du forsøke å øke høyeste CPA i små intervaller. La konverteringsoptimereren kjøre et par dager med et CPA-nivå som du vil prøve ut, og overvåk resultatene ved å sjekke hvor mange konverteringer du får med den nye kostnaden, og hvor mye du tjener med dette nye nivået.

Husk at den laveste kostnaden per kjøp ikke nødvendigvis fører til den høyeste avkastningen. Hvis du kan få flere konverteringer til en høyere kostnad per konvertering, vil da den totale tilleggsavkastningen oppveie tilleggskostnadene?


Et enkelt eksempel ...

La oss si at du tjener NOK 100 på hver t-skjorte du selger, før AdWords-kostnadene tas i betraktning. Hvis gjennomsnittlig kostnad per konvertering er NOK 20, og du får 100 konverteringer per uke til denne kostnaden, får du en avkastning på NOK 8000 på salget av t-skjorter, etter at annonseringskostnadene er trukket fra.

Hvis du derimot øker høyeste CPA slik at du får en gjennomsnittlig kostnad per konvertering på NOK 30, får du 200 konverteringer ettersom du får flere konverteringer når du byr mer. Da ville du fått en avkastning på NOK 14 000 etter annonseringskostnader.

La konverteringsoptimereren kjøre et par dager med hvert CPA-nivå du ønsker å prøve ut, og overvåk resultatene.


Skal jeg fokusere på spesifikke problemområder?

Ettersom CPA er angitt på annonsegruppenivå, vil endringer i høyeste CPA påvirke alle søkeordene i gruppen. Hvis du ser at noen av søkeordene gir svært gode resultater med nåværende CPA, men du ønsker å forbedre resultatene til andre søkeord, kan du vurdere å dele opp annonsegruppen i mindre grupper.

La søkeordene som gir svært gode resultater, være i den nåværende annonsegruppen, og plasser noen av de andre søkeordene i en ny annonsegruppe i samme kampanje. Nå kan du justere CPA for søkeordene som gir svært gode resultater, slik at du får ytterligere konverteringer, samtidig som du overvåker og finjusterer søkeordene som gir mindre trafikk, for å sørge for at de også er lønnsomme.


Jeg må angi en lavere CPA for å drive lønnsomt, hvilken innvirkning vil dette ha?

La oss anta at du må redusere nåværende kostnad per konvertering for enkelte produkter for å opprettholde lønnsomheten. I dette tilfellet bør du gradvis redusere annonsegruppens høyeste CPA over tid og overvåke resultatene. Du kan forvente en nedgang i trafikken og færre klikk og konverteringer når du reduserer høyeste CPA. Konverteringene bør imidlertid falle til eller under det ønskede kostnadsnivået.


Jeg ønsker å få mest mulig ut av budsjettet

Hvis du ikke bruker opp kampanjens daglige budsjett, men er villig til å gjøre det, kan du forsøke å øke høyeste CPA for noen av annonsegruppene. På denne måten kan du se hvor mange konverteringer som er tilgjengelige på et høyere CPA-nivå.

Alternativt kan du opprette en ny annonsegruppe med nye søkeord for kampanjen. Med konverteringsoptimereren kan du teste søkeord med fleksibelt samsvar for å se hva de potensielle kundene søker etter, samtidig som du bare vil vise annonsene dine når det er sannsynlig at en konvertering vil inntreffe. Ved hjelp av søkeordrapporten kan du se hvilke søkeord som fører til konverteringer, og legge til disse direkte i kampanjen for å oppnå best mulig resultater.

Hvis du vil lære mer om konverteringsoptimereren, kan du besøke dette nettstedet der du finner ut hvordan du aktiverer konverteringsoptimereren i AdWords-kontoen allerede i dag.


*Denne analysen sammenligner resultatene for kampanjer som benytter seg av konverteringsoptimereren, med et referansesett med kampanjer, og representerer den gjennomsnittlige effekten som oppnås ved å bruke konverteringsoptimereren. Den faktiske virkningen vil variere fra kampanje til kampanje.