På begynnelsen av et nytt år er det alltid lurt å lage noen forsetter for det kommende året. Hvorfor ikke gjøre det til et nyttårsforsett å overvåke AdWords-kontoen regelmessig... Følg listen nedenfor for å være sikker på at du kontrollerer det viktigste.

1. Kontroller meldinger og kontovarsler på startsiden.
Når du logger på AdWords-kontoen, vil du se meldinger og kontovarsler fra Google. Det er viktig at du holder et øye med disse oppdateringene siden de inneholder viktig informasjon som er relevant for kontoen din.

2. Gå til fanen Kampanjer, og angi tidsperioden.
Du finner tidsperiodeinnstillingen øverst i høyre hjørne av kontoen, som bør være satt til en periode på 1–4 uker for å få en god indikasjon på de siste resultatene.

3. Gjennomgå søkeordresultatet.
Gjennomgå følgende på fanen Søkeord:
- Klikkfrekvensen for søkeord (CTR, clickthrough rate). Hvilke søkeord mottar høyeste og laveste klikkfrekvens?
- Plasseringen av søkeordene. Vises annonsene dine på den første siden, det vil si den gjennomsnittlige plasseringen til 1– 11?
- Søkeordstatus. Er annonsene kvalifisert til å vises?
- Kvalitetspoeng. Du kan se kvalitetspoengene for hvert søkeord ved å klikke på ikonet i statuskolonnen.

4. Gjennomgå annonseresultatet.
Gjennomgå følgende på fanen Annonser:
- CTR for annonse. Hvis du tester flere annonser i hver gruppe, kan du kontrollere hvilke som gir best resultat.

Hvis du har aktivert konverteringssporing, kan du kontrollere hvilke annonser og søkeord som konverteres til salg.

5. Avgrens søkeordene og annonsene.
- Se på søkeord og annonser som gir best resultat. Rediger de som ikke gjør det bra. Bruk de som gir svært gode resultater som en veiledning for hvordan de kan forbedres.
- Slett de som hele tiden gir dårlig resultat.
- Bruk negative søkeord for å fjerne uønskede visninger.

6. Test til slutt nye søkeord og annonser for kampanjene dine.
- Bruk søkeordverktøyet til å få søkeordforslag som du kan legge til i kampanjen.
- Hvis du ikke har flere annonser i hver annonsegruppe, bør du prøve å legge til noen for å teste hvilke som fungerer best for deg.