Har du ønsket å kunne motta AdWords-varslinger på en annen e-postadresse enn påloggingsadressen som er registrert i kontoen? Har brukerne som kun har rapporttilgang, ønsket tilgang til avanserte rapporteringsverktøy under fanen Kampanjer? Nå løser vi disse problemene ved å gjøre endringer i tilgangsnivåene for brukere i AdWords.


Kun tilgang til e-post

"Kun e-post" er et nytt tilgangsnivå som gjør at du kan angi flere e-postadresser for varslinger i AdWords. Brukere som kun har denne tilgangen, har ikke tilgang til rapporterings- eller kampanjeadministrasjon for kontoen din. De er bare kontakter du ønsker AdWords skal sende kontovarslinger til. Du kan for eksempel legge til noen fra regnskapsavdelingen som brukere med bare tilgang til e-post, slik at AdWords kan sende dem faktureringsvarsler for å holde dem oppdatert om betalinger.

Du kan bruke e-postadressen til en bruker som bare har tilgang til e-post, for flere AdWords-kontoer. Hvis du har mer enn én AdWords-konto, kan du nå administrere alle AdWords-varslingene fra ett sted. Finn ut hvordan du legger til brukere som bare har tilgang til e-post, i brukerstøtten for AdWords.


Skrivebeskyttet tilgang

Skrivebeskyttet tilgang erstatter nivået for kun rapporttilgang i AdWords. Det grunnleggende er likt: brukere med skrivebeskyttet tilgang kan kun vise og kjøre rapporter, og de kan ikke gjøre endringer i kampanjer. Forskjellen er at brukere med skrivebeskyttet tilgang kan se alle deler av kontoen, inkludert fanen Kampanjer, mens brukere som kun hadde rapporttilgang, bare kunne vise fanen Rapporter.

Med tilgang til rapporter under fanen Kampanjer kan brukere med skrivebeskyttet tilgang vise avanserte rapporteringsverktøy, for eksempel diagramfunksjon, filtre og datasegmentering. Dette gjør det enklere å få oversikt over kontoresultatene og kontostrukturen. Vi planlegger å legge til ytterligere rapporteringsalternativer i fanen Kampanjer i tiden som kommer. Denne endringen sikrer at brukere med skrivebeskyttet tilgang fortsatt får tilgang til de nyeste og beste AdWords-verktøyene.

Hvis du vil endre tilgangsnivåer etter at brukerne som bare hadde rapporttilgang nå har fått skrivebeskyttet tilgang, kan du følge disse instruksjonene.


Vi håper at disse endringene gjør AdWords mer nyttig for alle deler av virksomheten.