I løpet av de siste månedene har du fått varsler eller gått direkte til fanen Muligheter for å få tilpassede søkeordforslag og budsjettforslag for optimalisering av din konto. Nå er funksjonaliteten utvidet i fanen Muligheter etter at vi introduserte budforslag.

Budforslag, som er basert på data fra budsimulatoren, hjelper deg med å øke eller senke budene for bestemte søkeord Dette vil kunne påvirke avkastningen fra AdWords-investeringen i positiv retning. Dette innebærer at enten du ønsker å senke totalkostnadene eller øke trafikken til nettstedet, får du hjelp av tilpassede budforslag til å avdekke nøyaktig hvilke bud du kanskje kan vurdere å justere for å få maksimalt ut av annonseringsbudsjettet.

Det vises budforslag i kontoen hvis:
  • Systemet ser at du har mulighet til å oppnå en betydelig økning i antall klikk uten en tilsvarende økning i kostnadene.
  • Systemet ser at du har mulighet til å spare penger uten å ofre mange klikk.
Budforslag vises i kontoen hos enkelte annonsører allerede fra i dag og vil være tilgjengelig i kontoen til alle annonsører i løpet av de neste ukene.

Budforslag vises med anslag for kostnad, visning og innvirkningen på klikk. Når du klikker på et budforslag, vil du på samme måte som i budsimulatoren se et diagram som viser klikk kontra kostnad for en rekke bud, inkludert søkeordets nåværende bud (markert med grått) og budforslaget (markert med gult). Hvis du øker et bud, må du vurdere om de ekstra klikkene og visningene er verdt den mulige økte kostnaden. Hvis du reduserer et bud, må du vurdere om pengene du sparer, er verdt klikkene og visningene du kan miste.

Anslagene som vises, er varianter av tidligere resultater som stammer fra de siste syv dagene og er ikke forsøk på å forutse eller beregne fremtidige resultater. Dessuten er trafikkmønstre alltid utsatt for svingninger, så husk at fremtidige resultater kan variere over tid. Hvis du har grunn til å tro at neste ukes trafikk vil avvike betydelig fra forrige ukes, for eksempel av sesongmessige årsaker, er det en god idé å ta hensyn til denne informasjonen når du setter dine bud.
Selv om dette verktøyet ikke vet tilstrekkelig om annonseringsmålene dine til å anbefale hvilket bud som er det beste alternativet for deg, får du nyttig informasjon og budforslag som du kan vurdere. Vi anbefaler at du bruker de tilgjengelige dataene for å få et innblikk i hvordan ulike bud kan påvirke resultatene. Ved hjelp av et slikt innblikk i tillegg til andre data, for eksempel avkastningen, kan du velge bud som bidrar til at du når annonseringsmålene. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger om budforslag, inkludert informasjon om hvordan disse forslagene blir generert, leser du den inngående artikkelen i brukerstøtten for AdWords.

Du kan betrakte fanen Muligheter som en hjemmeside for optimering av kontoen. Du har tilgang til alle tilpassede optimaliseringsforslag på ett enkelt sted, og du kan ta kvalifiserte og opplyste avgjørelser for en rekke forslag før du foretar endringer. Vi foreslår at du åpner fanen Muligheter med noen få ukers mellomrom for å se om det finnes nye forslag. Vær på utkikk etter nye funksjoner de neste månedene.