Vi har tidligere skrevet en del om konverteringssporing her i AdWords-bloggen, ettersom det er en viktig del av AdWords. Konverteringssporing gir deg muligheten til å spore avkastningen på din investering og ta velbegrunnede beslutninger angående annonseringen. Du kan se hvilke av dine søkeord som er mest effektive og som du kanskje vil investere mer i. Du kan også se hvilke søkeord som er mindre effektive og justere din søkeordsliste.

Når du skal granske statistikken for dine konverteringer kan det være bra å være klar over forskjellen mellom konverteringer (én per klikk) og konverteringer (mange per klikk). Jeg vil i punktene under forsøke å redegjøre for disse forskjellene.
  • Med konverteringer (én per klikk) regnes en konvertering for hvert klikk på AdWords-annonsen som resulterer i en ønsket handling (konvertering) i løpet av 30 dager. Dette betyr at om mer enn én konvertering skjer som følge av ett annonseklikk regnes kun den første i statistikken. Sagt med andre ord regnes konverteringer (én per klikk) som maksimalt én per klikk.
  • Med konverteringer (mange per klikk) regnes én konvertering hver gang en konvertering skjer innen 30 dager etter et annonseklikk i AdWords. Konverteringer (mange per klikk) regnes som flere konverteringer per klikk. Denne målingen er interessant for å kunne se konverteringer for hver gang de skjer (f.eks. e-handelstransaksjoner).
La oss eksempelvis anta at du registrerer konverteringer på din registreringsside for nyhetsbrev og at du samtidig registrerer konverteringer i din webshop ("Takk for ditt kjøp-siden"). Om en bruker klikker på din annonse og fullfører begge handlinger får du:
  • Konverteringer (én per klikk): 1
  • Konverteringer (mange per klikk): 2
Foruten konverteringer (én per klikk) og konverteringer (mange per klikk) kan du også se visningsbaserte konverteringer i din AdWords-konto. Du kan lese mer om dette i et tidligere innlegg her i bloggen.