Vi har to typer annonsører som kjører kampanjer i Googles innholdsnettverk. Den første gruppen, som er annonsører som baserer seg på direkte respons, måler hvor gode resultater kampanjene gir ved å fokusere på klikk, trafikk til nettstedene og salg. Merkevareannonsører derimot, bruker vanligvis visningsannonser til å øke bevisstheten og kjøpspotensialet for et produkt eller en tjeneste som en person kanskje vil gå til anskaffelse av på et senere tidspunkt. Andre annonsører fokuserer på å oppnå en kombinasjon av disse målene for både å skape bevissthet og lokke frem en respons.

I Googles innholdsnettverk har vi fokusert på å bygge opp nye muligheter som gjør det til et velegnet sted for merkevareannonsering av alle typer. Som følge av tilbakemeldinger fra merkevareannonsører lanserer vi i dag en ny funksjon som gjør det enklere for disse annonsørene å nå annonseringsmålene.

Denne funksjonen, som filtrerer ut annonser på den ikke synlige delen av nettsiden, gjør at merkevareannonsører kan være mer selektive med hensyn til hvor annonsene vises. Det nye filteret gjør at annonsører kan vise annonser bare på steder som vises på skjermen til en bruker når siden lastes inn, uten at de må rulle ned på siden.

Med så mange ulike nettlesere, skjermstørrelser og skjermoppløsninger er det vanskelig for annonsører å forutse hvor en annonse vil havne, siden den samme plasseringen kan variere betydelig fra skjerm til skjerm. For å forenkle denne prosessen for annonsører har Google implementert en statistikkbasert løsning for å fastslå hvilke annonser som befinner seg på den synlige delen av nettsiden, og hvilke som ikke gjør det. Den statistikkbaserte modellen anser at en annonse befinner seg på den synlige delen av nettsiden bare hvis hele annonsen vises på skjermen når nettleservinduet lastes inn.

Målet med denne implementeringen er å gi merkevareannonsører større kontroll over hvor annonsene vises, og gjøre Googles innholdsnettverk til et enda mer effektivt og kontrollert miljø for kjøring av merkevarekampanjer som gir gode resultater.