I det forrige innlegget tok vi for oss problemer knyttet til kobling av AdWords og Analytics samt manglende data. I dag skal vi forklare hvordan du løser (ikke angitte) problemer knyttet til dataregistrering, manglende AdWords-data, netthandel samt automatisk og manuell merking.

Analytics registrerer data om besøkende samt importerer AdWords-klikk og -visningsdata, men jeg ser ingen AdWords-relaterte besøk

Først og fremst må du ha koblet Analytics og AdWords sammen. Du må også slå på automatisk merking i AdWords-kontoen eller merke annonsene manuelt, slik at Analytics kan identifisere brukere som klikket på en AdWords-annonse, på riktig måte. Hvis du merker annonsene manuelt, kan du bruke nettadressegenereringsverktøyet, som er tilgjengelig gratis i brukerstøtten for Analytics. Vær oppmerksom på at du må aldri bruke både automatisk og manuell merking samtidig. Dette kan føre til problemer eller feilaktige registreringer i Analytics. Se avsnittene under hvis dette ikke løste problemet ditt.

Hvis du merker destinasjonsadressene automatisk eller manuelt, kan følgende situasjoner føre til problemer:


Viderekobling på destinasjonssiden

Destinasjonsadressen for AdWords-fører til en destinasjonsside som deretter foretar en viderekobling. Under viderekoblingen ignoreres eller utelates ofte sporingsparameteret (parameteret «gclid»). Utelatte eller ignorerte sporingsparametre for kampanjer fører til feilaktig sporing av disse kampanjene. Dette betyr generelt sett at de aktuelle besøkene ikke tilskrives AdWords-kampanjene. I stedet viser (ikke angitt) eller identifiserer Analytics-rapportene besøkene bare som organisk trafikk, henvisningstrafikk eller direkte trafikk. I slike tilfeller er det enklest å justere destinasjonsadressen i AdWords. Bare bruk den endelige nettadressen (adressen det viderekobles til) som destinasjonsadresse. Du kan også videresende gclid-parametrene i nettadressen. Be nettredaktøren konfigurere dette for deg.


Sporingsparametre forårsaker tjenerfeil

Noen få destinasjonsadresser godtar ikke ytterligere nettadresseparametre på grunn av tjenerinnstillinger. Dette kan føre til at gclid-sporingsparameteret genererer en feilside. Gjør følgende for å kontrollere om annonsen fungerer som den skal: Søk etter din egen annonse på Google, og klikk på den (AdWords-kontoen belastes for dette klikket). Du kan også følge instruksjonene i denne artikkelen for å teste dette gratis. Hvis du tas til nettstedet uten at du får en feilmelding, og hvis nettadressen i nettleserens adresselinje inneholder «gclid»-sporingsparameteret, er alt i orden. Hvis det oppstår problemer, kan du lese artikkelen nevnt ovenfor.


Data om besøkende registreres, og dataene tilskrives AdWords på riktig måte. Netthandelssalg tilskrives imidlertid ikke AdWords, men direkte- eller henvisningskilder.

Hvis du driver en nettbutikk og sporer salgene med netthandelskoden til Analytics, kan salgene av og til tilskrives direktekilder eller henvisningskilder (ofte ditt eget nettsted). Dette skjer vanligvis når kjøpene behandles av et underdomene av nettstedet eller via en handlevognløsning fra en tredjepart. Les brukerstøtteartikkelen Hvordan bruker jeg Google Analytics for å spore en tredjeparts handlevogn? for å finne ut hvordan du justerer Analytics-koden slik at transaksjoner spores og tilskrives på riktig måte.


Vi håper at dette sammendraget har gitt deg en god oversikt over hvordan du feilsøker de vanligste Analytics-problemene. Vil du ha mer informasjon om Google Analytics, kan du se brukerstøtten for Analytics.


Skrevet av Tobias – Inside AdWords teamet