«Vises annonsene mine? Hvis de ikke vises, hva er årsaken?»

Enten du har ti søkeord eller ti tusen, er det en topprioritet å sørge for at annonsene vises. Nå kan du få detaljert diagnostikkinformasjon for flere søkeord samtidig ved å bruke et nytt alternativ for søkeorddiagnose på fanen Søkeord.

Kom i gang ved å åpne menyen Flere handlinger på fanen Søkeord (på konto-, kampanje- eller annonsegruppenivå), og velg Diagnostiser søkeord.

På menyen for søkeorddiagnose finner du alle alternativene som er tilgjengelige i det frittstående annonsediagnoseverktøyet. Hvis du for eksempel er interessert i annonseeksponering på et bestemt sted, kan du bruke rullegardinmenyen Sted for å begrense omfanget av diagnosen.

Når du har klikket på Kjør test, vises de umiddelbare resultatene i kolonnen Status ved siden av hvert søkeord. Hvis alt er i orden, ser du meldingen Annonsen vises. Hvis ikke, ser du et kort sammendrag av problemet (for eksempel Lavt bud eller få kvalitetspoeng):