Det er en glede å kunne lansere utvidet CPC, en ny automatisert budgivningsfunksjon som hjelper deg med å øke avkastningen for kampanjer som benytter maks. CPC-bud. Hver gang annonsen din er kvalifisert for visning, justerer utvidet CPC automatisk maks. CPC-budet ut fra sannsynligheten for at annonsen fører til konvertering. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i kampanjens historikkdata for konverteringssporing. Du burde derfor oppnå flere konverteringer, samtidig som du opprettholder eller reduserer den overordnede CPA-en og forhåpentligvis bruker mindre tid på å administrere maks. CPC-bud.
  
Hvordan fungerer det?

La oss se på et eksempel. Jeff selger byggesett for modellfly og har aktivert utvidet CPC for en kampanje som inneholder følgende søkeord, hvert med et maks. CPC-bud på NOK 1,80: modellfly, modellfly byggesett og bygg modellfly. Når en bruker søker etter modellfly byggesett, registrerer AdWords-systemet at denne termen tidligere har hatt en god konverteringsfrekvens, og maks. CPC-budet økes derfor til NOK 1,92 for denne auksjonen. Hvis sannsynligheten for en konvertering er svært høy, kan utvidet CPC by opptil 30 % over maks. CPC-budet. Det betyr at det høyeste beløpet Jeff kan belastes for for et klikk, er NOK 2,34.

Hvis en bruker derimot bruker den mer generelle søketermen modellfly, registrerer AdWords-systemet at denne termen ikke har hatt en god konverteringsfrekvens tidligere, og maks. CPC-budet reduseres til NOK 1,20 for denne auksjonen. Ved å justere budene basert på Jeffs konverteringsdata vil AdWords-systemet hjelpe ham med å øke antall salg, samtidig som gjennomsnittskostnaden per konvertering opprettholdes eller reduseres.

Utvidet CPC har evnen til å ta flere faktorer i betraktning når sannsynligheten for en konvertering skal anslås. Her er noen eksempler på hva utvidet CPC er i stand til å gjøre:
Justere budet avhengig av hvor høy konverteringsfrekvensen til et bestemt søke- eller innholdspartnernettsted i Google-nettverket har vært tidligere.
Gjenkjenne når bestemte ord i et søkeord (f.eks. byggesett) har høy konverteringsfrekvens, og justere budet når brukere søker med varianter av disse termene (dvs. modellfly byggesett for barn).
Registrere attributter, for eksempel brukerens plassering, språkinnstillinger, nettleser og operativsystem, og analysere hvordan disse attributtene kan påvirke sannsynligheten for at annonsen fører til en konvertering.

Slik kommer du i gang

Hvis du vil bruke utvidet CPC, må du først aktivere konverteringssporing for kampanjene. Ikke bare gir konverteringssporing deg muligheten til å dra nytte av funksjoner som øker avkastningen, som for eksempel utvidet CPC, den gir deg også verdifulle opplysninger om hvor ofte annonsen din konverterer til salg, og hvor mye du betaler for disse konverteringene.

Hvis du allerede bruker konverteringssporing, er det enkelt å komme i gang. Du går ganske enkelt til delen Budgivning og budsjett på innstillingsfanen for kampanjen, og markerer avmerkingsruten Utvidet CPC.

Hvis du skal velge mellom utvidet CPC og konverteringsoptimereren som metode for å øke avkastningen, kan du lese dette   vanlige spørsmålet for å få informasjon om forskjellene mellom disse verktøyene.

Gå til brukerstøtten for å lese mer om utvidet CPC, og for å få instruksjoner for aktivering av  konverteringssporing.
Post content