I mars 2009 annonserte vi en betaversjon for interessebasert annonsering, som inkluderte videresalg og interessebasert markedsføring, for å hjelpe annonsører i Google displaynettverk å nå brukere som mest sannsynlig er interessert i deres produkter og tjenester.

De første resultatene viser at interessebasert annonsering bidrar til å levere bedre annonser og produkttilbud for brukere, mer effektive kampanjer for annonsører og større avkastning for nettstedsutgivere. Videresalg ble nylig lansert for alle annonsører, og antallet annonsører som bruker interessekategorimarkedsføring har fortsatt å øke.Som en del av vårt arbeid med å kontinuerlig forbedre produktet og gi brukere større kontroll over annonsene de mottar, legger vi til noen nye kategorier som vil gjøre det mulig for oss å vise annonser som er knyttet til demografiske kategorier, for eksempel alder og kjønn. Dette fungerer nøyaktig på samme måte som interessekategorimarkedsføring fungerer i dag – vi knytter til kategorier med bestemte nettlesere, basert på nettstedene og sidene som besøkes på Google displaynettverk. For å anslå demografiske kategorier ser Google etter de typene nettsteder i Google displaynettverk som er besøkt, og sammenligner denne informasjonen med oppsamlede data om nettstedsbesøk. Hvis noen for eksempel besøker nettsteder som har flest kvinnelige besøkende, kan vi knytte nettleserens informasjonskapsel til den kvinnelige demografikategorien. Deretter kan annonsører velge å vise flere annonser som er relevante for kvinner, til disse brukerne når de besøker nettsteder i Google displaynettverk, på samme måte som annonsører kan velge å vise annonser som er relatert til andre kategorier på, for eksempel sport eller hagearbeid.

Som med interessekategorier kan brukere vise og redigere demografiske kategorier eller permanent velge bort mottak av interessebaserte annonser helt ved hjelp av Annonseinnstillingsbehandler. Interessene og den antydede demografien som er knyttet til en bestemt nettleser, er basert på nettstedene på Google displaynettverk som er nylig besøkt – og ikke på brukerdata – slik at disse endringene kan endres over tid. Som ett av flere firmaer som tilbyr annonser basert på antydede interesser og demografi, har vi hele tiden som mål å tilby brukere det høyeste kontrollnivået og klarhet.

Interessekategorimarkedsføring (inkludert de nye demografiske kategoriene) forblir i en begrenset betaversjon og vi jobber med å hjelpe flere annonsører å kjøre kampanjer over tid.

Skrevet av Cynthia Benin, Product Marketing Manager, og Jonas - Inside AdWords-teamet