Du kan nå få vite om du er berørt av et kjent problem med Adwords ved å gå til siden Kjente problemer med Adwords. Der finner du informasjon om problemer som nylig er rapportert, problemer som nylig er løst, i tillegg til de mest vanlige spørsmålene om feil.

Du finner en kobling til siden Kjente problemer med Adwordsstartsiden for Adwords-brukerstøtten.


Post content