Vi kunngjorde nylig en helt ny del i AdWords-rapporteringen som heter AdWords-søketrakter, og i dag vil vi gjerne gi dere mer detaljert informasjon om disse nyttige rapportene.

Hva er AdWords-søketraktrapporter?
Søketrakter viser deg adferden til AdWords-annonseklikk og -visninger som fører til en konvertering på nettstedet. En konvertering kan være et fullført salg, skjemainnsendinger, tid som brukes på nettstedet osv. Slike konverteringer baseres på de fullførte handlingene du har angitt i konverteringssporing for AdWords eller mål som er importert til AdWords fra Google Analytics-kontoen.

Nå kan du få innsikt i verdien av alle søkeord, annonser og kampanjer i AdWords-kontoen, ikke bare de som er relatert til det siste klikket før et salg / potensielt salg.

Hvorfor er søketraktdata nyttige?
Tradisjonelt sett har standard innfallsvinkel til konverteringsrapportering vært å fokusere på kundens siste klikk på en annonse. Søketrakter gir deg informasjon om hva som skjedde før dette siste klikket!

Før de fullfører et salg eller sender inn et skjema på nettstedet ditt, har kundene dine sannsynligvis søkt gjentatte ganger på Google. Dette innebærer at de kan ha søkt med mange ulike søkeord og klikket på mer enn én av annonsene i AdWords-kontoen før de fullførte den definerte konverteringen/handlingen.

AdWords-søketraktrapporter viser deg denne adferden til klikk og visninger, hvor lang tid det tar før en konvertering utføres på nettstedet og hvordan alle annonsene, kampanjene og søkeordene hjelper hverandre i konverteringsprosessen.

Tips:
For å få mest mulig ut av AdWords-søketraktrapporter hjelper det å ha en god struktur i AdWords-kontoen. Ta en titt på denne videoen for å få tips om hvordan du kan forbedre utformingen av kontoen.
I tillegg bør du alltid vurdere en passende datamengde før du tar beslutninger for virksomheten. Hvis du for eksempel ser på data for én måned i stedet for data for én dag, får du et bedre bilde av hva som skjer i kontoen.

Tolking av AdWords-søketraktrapporter
Innledningsvis skal vi forklare noen av de nye beregningene som er tilgjengelige i disse rapportene:
Assistanseklikk: Alle klikk på Google AdWords-søkeannonsen som ble utført før siste klikk før en konvertering.
Assistansevisninger: Alle søkeannonsevisninger som ikke ble klikket, og som ble utført før en konvertering.
Banelengde (klikk): Totalt antall AdWords-søkeannonseklikk i kontoen (medregnet det siste klikket) som ble utført før en konvertering.
Assisterte konverteringer: Antall konverteringer som ble assistert av en bestemt kampanje, annonsegruppe eller et bestemt søkeord. Assisterte konverteringer omfatter ikke siste klikk-konverteringer.
Siste klikk-konverteringer: Antall konverteringer som hadde en bestemt kampanje, annonsegruppe eller et bestemt søkeord som siste forutgående søkeannonseklikk.

Hvis du ønsker en fullstendig ordliste over alle nye termer relatert til søketrakter, kan du gå til ordlisten for rapporter og beregninger.

La oss se på noen av disse nye rapportene ...

Nedenfor har vi tatt med informasjon om bare to av de ni rapportene som er tilgjengelige for AdWords-søketrakter for å gi deg en oversikt over statistikken som nå er tilgjengelig for konverteringsbanen.

Rapport om assistanseklikk og -visninger
Se hvor mange assistanseklikk og -visninger som finnes for hvert søkeord, hver annonsegruppe eller hver kampanje i AdWords-kontoen.
Finn ut hvilke kampanjer som bidrar til konverteringer, og juster budgivningen og budsjettene i henhold til dette.
Optimaliser søkeordlistene for å sikre at du har tatt med søkeordvarianter for sterke hjelpesøkeord.

Rapport om toppbaner
Se hvilken kombinasjon av søkeord, annonsegrupper og kampanjer som brukere har klikket på eller vist før en konvertering.
Se hvilke resultater kampanjer med merkevaretermer gir sammenlignet med kampanjer med mer generelle termer.
Hvis merkevaretermer og generelle termer er gruppert sammen, kan du vurdere å fordele dem i ulike kampanjer for å få mer statistikk.

Hva er det neste du kan gjøre:
1. Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing eller har importert Google Analytics-målene til AdWords, kan du logge deg på Google AdWords-kontoen, gå til fanen Rapportering og velge Konverteringer. (Sporer du ikke konverteringer ennå? Finn ut hvordan du konfigurerer konverteringssporing eller importerer mål fra Google Analytics.)
2. Velg Søketrakter til venstre på den neste siden.
3. Naviger gjennom de ni rapporttypene til venstre for å få mer informasjon om annonsene og søkeordene som bidrar til salg / potensielle salg på nettstedet ditt.
4. Foreta en ny vurdering av søkeord og annonsetekst basert på disse dataene, og juster AdWords-kontoinnstillingene eller optimaliser annonser og søkeord i henhold til dette.

Vi håper at disse tipsene er nyttige for deg. Hvis du allerede bruker søketrakter, ber vi deg dele erfaringene dine ved å legge igjen en kommentar nedenfor.

I løpet av de neste ukene følger vi opp med et nytt detaljert innblikk i bruk av AdWords-søketraktrapporter, så kom snart tilbake.

Innlegg av Evelyn O’Keeffe - Google Analytics, og Jonas