De nyeste undersøkelsene viser at tre av de mest populære merkevarene på nettet er relatert til sosiale medier, og dette indikerer hvilken rivende utvikling sosiale nettverk er i for tiden.

Det betyr at verden nå bruker mer enn 110 milliarder minutter på sosiale nettverk og bloggnettsteder. Det tilsvarer nesten en fjerdedel (23 %) av all tid som brukes på Internett. Den gjennomsnittlige tiden besøkende bruker på disse nettstedene har hatt en årlig vekst på 66 %. Noen av de mest populære nettstedene for tiden omfatter velkjente nettverk som Facebook, Orkut, YouTube, MySpace, Twitter og LinkedIn.


Hva er effekten av disse brevvennene i det 21. århundret?
Personen er ikke bare verdifull, men vedkommende blir stadig viktigere jo flere koblinger han eller hun kan opprette, som kan bygges inn i forskjellige potensielle handlinger, for eksempel venner, videoer, bilder, meldinger og informasjonsdeling. Disse nettstedene drives derfor basert på en overlappende effekt, fra en relasjon mellom to par, til koblinger innenfor par og sekvensielle koblinger av nivåer av forskjellige typer, med den ultimate dominoeffekten at handlingen spres.

Hvordan kan du utnytte det sosiale nettverket med tanke på den nettbaserte annonseringen?
Selv om det er mulig å skille forskjellige preferanser etter land (f.eks. Brasil er det landet med høyest prosentandel (86 %) Internett-brukere som besøker et sosialt nettverk – på grunn av suksessen til Orkut, mens for eksempel Facebooks rekkevidde er størst i Italia sammenlignet med engelsktalende land, forblir likevel hovedtolkningen av denne trenden den samme. Det er spennende å utnytte potensialet til sosiale nettverk for å øke rekkevidden og synligheten til organisasjonen din.

Hvordan gjør man det? Annonsørene må være tilstede der brukerne er, og der de tilbringer mesteparten av tiden sin. Det betyr at sosiale nettverk må anses som en ekstra informasjonskilde og trender du kan bruke for å tilpasse visningskampanjene enda mer. Ettersom jungeltelegrafen går enda raskere ved hjelp av Internett, er det nødvendig å være tilstede i displaynettverket. Det enorme utvalget av tilgjengelige nettsteder i kombinasjon med den kolossale målrettingspresisjonen som er tilgjengelig, kan du «være sosial» når du bruker plasseringsverktøyet i AdWords for å identifisere hvor brukerne dine er på nettet. Valg av administrerte plasseringer gjør at du kan velge akkurat de sidene du ønsker å nå i displaynettverket. Du kan for eksempel bruke verktøyet for å målrette videoplasseringer for en tekstannonse på YouTube, målrette alle nettsteder i en bestemt kategori eller rundt et bestemt emne, eller for å målrette annonsen mot en bestemt plassering på en bestemt nettside som er viktig for at kampanjen skal lykkes. Nye data viser at mer enn 10,2 milliarder videoer ble spilt av direkte i USA i juni 2010, noe som er en økning på 1,3 % i forhold til antall direkteavspillinger i fjor. Den mest populære merkevaren på nettet for unike brukere i juni 2010 var faktisk YouTube, etterfulgt av Yahoo! og Facebook.


Når du har identifisert en ønsket målgruppe, er det derfor alfa og omega å finne dem på nettet når de leter etter informasjon, utveksle meninger og forslag, og være tilstede så mye som mulig i displaynettverket for å kommunisere med dem før, mens og etter at jungeltelegrafen går.

Forbedre og tilpass tilstedeværelsen i displaynettverket for å kanalisere oppmerksomheten de sosiale nettverkene skaper om nettstedet ditt. Det er jo som de sier at jo mer du deltar, jo mer kan du tjene på det!

Skrevet av Veronica Diquattro - Google AdWords, og Jonas - Inside AdWords-teamet