Du har nok lurt på hvordan du kan forbedre dine kvalitetspoeng. Dette innlegget er skrevet for å hjelpe deg med denne oppgaven ved å gi deg en innsikt i hvordan kvalitetspoeng regnes ut.

Relevans er nøkkelen til suksess 
Klikkfrekvensen er et godt mål for en annonses relevans. Mennesket oppfatter relevans basert på en meningsfull, men subjektiv sammenheng, IT-systemer på den annen side trenger tall for å finne relevans. Klikkfrekvensen kan sammenlignes med en stemme i et valg, hver gang en annonse klikkes på gir brukeren sin stemme til annonsen, og stemmer nei på de andre annonsene. Systemet baseres i så måte ikke av meningen bak annonsen, men bruker i stedet resultatet av brukerens aktiviteter som et tall på relevans, dette tallet kaller vi kvalitetspoeng.

 Hvis det ikke er nok tilgjengelige historiske data for klikkfrekvens vil våre systemer se etter andre faktorer, dette gir muligheten til å vurdere antatt fremtidig klikkfrekvens. Systemet ser både på effektiviteten av den samlede annonsegruppen, kampanjen og annonser som har samme landingsside, og også andre annonsørers annonser som bruker liknende søkeord. Systemet baseres alltid på de mest relevante dataene tilgjengelig, på denne måten er annonsegruppens historiske tall viktigere enn andre annonsører. Likevel vil et søkeord med dårlige historiske data i mange kontoer raskt medføre reduserte kvalitetspoeng.

Oppskriften for bedre kvalitetspoeng 
Så, hvordan kan du oppnå bedre kvalitetspoeng? Ved å heve en annonses klikkfrekvens! Den høyeste klikkfrekvensen kan oppnås ved å finjustere din søkeordliste, og opprette relevante tekstannonser. Den ideelle annonsegruppen bør ha mellom 5 og 20 søkeord, når du oppnår flere søkeord enn dette bør du overveie å dele opp annonsegruppen og opprette en ny mer spesialisert annonsegruppe med en enda mer spesifikk annonsetekst.

Når dette er sagt må du heller ikke se deg blind på kvalitetspoeng. Dette er jo tross alt en abstrakt verdi, som ikke sier noe om gjennomsnittsinntektene for et klikk. En profesjonell holdning til internettannonser krever at du fokuserer mer på avkastning enn på abstrakte tall for dine søkeord. Husk at dine kvalitetspoeng uansett verdi ikke er noen garanti for salg, særlig ikke hvis annonsens landingsside er uinteressant eller vanskelig å navigere på. Google kan tilby verktøy som kan hjelpe deg med å opprette en effektiv strategi, verktøy for konverteringssporing og konverteringsoptimering. Begge disse verktøyene er basert på brukeraktiviteten etter klikk på annonsene og kan hjelpe deg med å oppnå dine markedsføringsmål.

 Med dette i bakhodet, og tid til å gjennomgå dine søkeord, ønsker vi deg lykke til med forbedringen av kvalitetspoengene.

 Skrevet av Marcin Wyszynski, Frans Østergård og Jonas Paulsen - Inside AdWords-teamet