I juli gav vi ut noe informasjon om kommende endringer i måten våre tredjepartspartnere skal levere rapporter og informasjon om AdWords til sine kunder på. Fra og med februar 2011 skal alle annonsører kunne finne ut hvor mye av annonseringsbudsjettet (kostnadene) som ble brukt på AdWords, hvor mange ganger deres annonser ble vist (visninger), og hvor mange ganger brukere klikket på deres annonser (klikk). De fleste av våre tredjepartspartnere tilbyr allerede denne grunnleggende rapporteringen. For dem som fortsatt arbeider for å oppfylle disse nye kravene, har vi tatt med noen enkle retningslinjer og svar på vanlige spørsmål i vår brukerstøtte.

Vi har hørt fra våre tredjepartspartnere og annonsører at det er viktig for annonsørene å vite hva de kan forvente når de arbeider med en tredjepartspartner, og hvordan de kan varsle oss hos Google om brudd på våre retningslinjer. Vi har derfor laget et dokument for alle annonsører, som inneholder denne informasjonen.

Vi mener at det er spesielt viktig for annonsører som har små og mellomstore annonseringsbudsjetter – og som kanskje ikke har de samme ressursene og den samme ekspertisen som store annonsører har – å vite hva de kan forvente når de arbeider med våre tredjepartspartnere. Hvis du er en tredjepartspartner, og 80 % eller flere av dine kunder bruker mindre enn USD 1000 (eller tilsvarende i lokal valuta) per måned på AdWords, må du dele dette dokumentet med dine kunder. Du finner mer informasjon om hvordan du kan oppfylle dette kravet ved å gå til vår brukerstøtte.

Vi tror at disse nye kravene sikrer at alle annonsører som arbeider med en tredjepartspartner, forstår verdien av tjenestene de får av sin partner og av AdWords.

Innlegg av Jason Shafton og Jonas Paulsen - Inside AdWords teamet