Som aktiv bruker av Google AdWords-forumet og ansatt i et byrå for nettbasert markedsføring får jeg ofte spørsmål, som hovedsakelig kommer av mangel på kunnskap om AdWords-systemet. Noen av dem er typiske for myter som oppstår på forumene. Den andre halvparten er falske teorier som stammer fra motstridende informasjon som gis til kunder under forretningsforhandlinger. Derfor vil jeg gjerne dele 5 teorier som jeg måtte imøtegå i møter med kunder.

Myte 1: Noen byråer har skriftlige avtaler med Google som gir dem rett til å plassere annonser i de tre første posisjonene til venstre på søkeresultatsiden. 
Fakta: Jeg må innrømme at dette var ett av de mer interessante spørsmålene fra kundene. Selvsagt har ingen selskaper mulighet til å inngå den såkalte «eksklusivitetsavtalen for sponsede koblinger» med Google. I de fleste tilfeller er de øverste posisjonene reservert for godt optimaliserte kampanjer. Enhver AdWords-bruker som har hatt mulighet til å kjøre sin egen kampanje, vet at annonser i søkeresultater er i konstant rotasjon avhengig av mange faktorer, for eksempel kvalitetspoeng, CPC-rater og søkeordsamsvar. Alle har sjansen til å få vist en annonse på de sponsede koblingene på toppen og til høyre på søkesidene. Alt dette er basert på konstant overvåkning av kampanjer og tilhørende optimalisering.

Myte 2: Annonser i høyere posisjoner gir bedre resultater, mens annonser i lavere posisjoner ikke er effektive i det hele tatt.
Fakta: Mange artikkelforfattere har omtalt et «gyllent Google-triangel», som er en grafisk gjengivelse av resultater og posisjoner for annonsene som får flest brukerklikk. Personer utenfor målgruppen ignorerer vanligvis våre annonser, selv om de vises i første eller andre posisjon. Vær oppmerksom på at annonser bør være rettet mot bestemte brukere som har en potensiell interesse for et produkt, og innholdet i annonseteksten bør påvirke brukerne til å klikke. Da spiller det ingen rolle om annonsen vises i første eller niende posisjon. Hvis et tilbud er klart og forlokkende, ønsker brukeren normalt å prøve det.

Myte 3: Mine annonser har ingen konkurranse, og jeg trenger derfor ikke å betale mye for klikk. 
Fakta: Hvis kampanjen er godt planlagt og optimalisert, koster annonsene (nesten) aldri mye. Alt er avhengig av om uttrykkene er konkurransedyktige. Hvis det er liten konkurranse om et uttrykk, har vi to mulige scenarier.

  1. Kampanjen er godt forberedt når det gjelder kvalitet, og annonsene vises høyt på resultatsidene ved bruk av 1/30 av budsjettet.
  2. Kampanjen dukker ikke opp på resultatsidene særlig ofte, og kostnadene øker hver dag og forbruker mer og mer av budsjettet.

Det andre scenariet er dessverre det mest vanlige. Du må være klar over at et selskap ikke nødvendigvis konkurrerer med enheter i samme kundesegment. Noen ganger kan det være helt tilfeldige annonser med et feilaktig søkeordoppsett som vises på alle mulige søkeresultatsider. Dessverre vil denne typen kampanjer vanligvis blåse opp kostnadene, og bli en «rival» for de øvrige annonsørene. I så fall bør du kikke nærmere på kampanjen og sørge for at den holder høy kvalitet. Dette bør øke visningsgraden på søkeresultatsider og forbedre klikkfrekvensen. En høyere klikkfrekvens fører direkte til høye posisjoner for annonser og lave CPC-rater.

Myte 4: Bare et SEM-byrå er i stand til å utarbeide en effektiv AdWords-kampanje. 
Fakta: Det er riktig at personer som arbeider i byråer for nettbasert markedsføring har den nødvendige erfaringen med å kjøre AdWords-kampanjer, og de fleste av dem er sertifiserte spesialister. Likevel er det ingen som kjenner et selskap bedre enn eieren. Som leder i markedsavdelingen samler du kontinuerlig inn informasjon om markedet og potensielle kunder som du kan bygge opp forretningsforbindelser til. Du vet hvem som er mest interessert i et tilbud, og hvem du vil nå frem til. Du følger med på makromiljøet, og utarbeider effektive kampanjer basert på dette. Du trenger bare å kjenne systemet og drive virksomheten videre.

Du bør bare søke råd hvis du har problemer med å administrere systemet. Husk imidlertid at det er du som vet best hva selskapet trenger og hvordan du vil at det skal utvikle seg. Du planlegger kampanjens retning, og byrået hjelper deg bare med å formidle den.

Myte 5.: Hvis et nettsted er på engelsk, kan jeg ikke markedsføre det på det franske markedet.
Fakta: Dette er ikke riktig. Hovedsiktemålet under utarbeidelsen av en kampanje er å nå frem til brukerne som venter på ditt tilbud, forstår det og vil fortelle andre om det. Derfor fungerer kampanjer på polsk godt i Polen, de italienske fungerer i Italia og de franske i Frankrike. Husk imidlertid at Polen, Tyskland, Frankrike eller USA også har innbyggere av andre nasjonaliteter. Det viser seg at mange personer i Polen og Frankrike ser etter informasjon på engelsk. Hvis du ønsker å nå frem til et engelsktalende publikum som bor i Frankrike, vil således en slik kampanje være ideell.

Medaljens bakside er selvsagt kvaliteten på en slik kampanje. Hvis annonser og søkeord er definert i samsvar med det som finnes i tilbudet, blir ikke kvaliteten forringet. Dessuten kan du alltid utarbeide en fransk og en engelsk versjon. Fundamentet er alltid markedsundersøkelser og kjennskap til valgmulighetene. Hvordan? Den enkleste måten er via sidestatistikk. Hvis et nettsted har mange besøkende fra franske regioner, og søkeordene er på både fransk og engelsk, vil markedet utvilsomt godta denne typen kampanje.

Dette var bare fem av et titalls spørsmål som stilles hver dag på forumene. Brukerne er helt klart interessert i å få mer kunnskap om dette verktøyet. Bivirkningen er imidlertid et stadig økende antall desorienterende og villedende myter.

Skrevet av vår gjest Paulina Nizankowska