Vi tester kontinuerlig variasjoner av vår søkeresultatside for å optimalisere resultatene både for deg og våre brukere. Du forsøker sikkert også å utnytte hver linje i annonsen maksimalt, for å formidle budskapet ditt til brukerne. For å hjelpe deg har vi nylig gjort en endring i enkelte annonser, som gjør at du kan vise mer informasjon der det er mest sannsynlig at den blir lagt merke til, nemlig i overskriften.

De siste ukene har vi endret plasseringen av første tekstlinje for enkelte annonser som vises over søkeresultatene på Google. For enkelte annonser der hver linje ser ut til å være en separat setning og avsluttes med riktig punktsetting, flyttes tekstlinje 1 til overskriften og skilles med tankestrek. Som et resultat, har enkelte annonser med topplassering lengre overskrifter. Her følger et eksempel:


Vi har funnet ut at endringen resulterer i høyere klikkfrekvenser for annonser som vises med lengre overskrift, og andre annonser med topplassering som vises ved siden av dem. Det gir også brukerne en bedre opplevelse ved at mer informasjon i annonsen fremheves.

Selv om bare enkelte annonser vises med lengre overskrift, kan du øke mulighetene dine ved å sikre at hver linje i annonsen ser ut til å være en separat setning og avsluttes med riktig punktsetting (f.eks. punktum eller spørsmålstegn). Ettersom dette er en global endring, varierer punktsettingen fra land til land.

Hvis du vil vite mer, kan du gå til vår artikkel om topprangerte annonser i AdWords Hjelpesenteret.

Skrevet av Lisa Shieh og Jonas Paulsen - Inside AdWords teamet