Vi har gleden av å lansere en ny innstilling for annonserotasjon i AdWords som gir deg muligheten til å optimalisere for konverteringer. Hittil har du hatt to alternativer:

  • Optimaliser for klikk: Annonser som forventes å gi flere klikk, vises oftere
  • Roter: Visningen av annonsene er mer jevnt fordelt

Med det tredje alternativet kan du nå velge at annonser som forventes å gi flere konverteringer, skal vises oftere.

Vi har alltid oppmuntret deg til å teste ut flere annonser i hver enkelt annonsegruppe, og vi har forsøkt å hjelpe til ved å vise annonsene med høyest klikkfrekvens oftere. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at annonsen som har høyest klikkfrekvens, ikke alltid er annonsen med høyest konverteringsfrekvens, og at dere ønsker å ha mulighet til å optimalisere for konverteringer i stedet for klikk. Fra i dag har dere denne muligheten.

For å kunne ta i bruk den nye innstillingen må du bruke konverteringssporing i kontoen, og årsaken er at vi bruker data fra dette verktøyet for å fastsette hvilken annonse det er sannsynlig at vil motta konverteringer. Hvis vi ikke har tilstrekkelig data til å kunne foreta en avgjørelse, viser vi annonsen det er mest sannsynligvis at vil motta klikk. Hvis du allerede bruker konverteringssporing, er alternativet Optimaliser for konverteringer tilgjengelig i delen Annonselevering: Annonserotasjon, hyppighetsbegrensning under Avanserte innstillinger i fanen Innstillinger i samtlige kampanjer. Når funksjonen er aktivert, gjelder den for alle annonser som vises på Google og på nettstedene til våre søke- og visningspartnere.


Ved å tilby en annen metode for å definere annonsen som gir «de beste resultatene», håper vi at det blir lettere for deg å eksperimentere med annonsene og finne ut hvilke annonser som i størst grad bidrar til at du når annonseringsmålene. Hvis du ønsker mer informasjon om innstillingene for annonserotasjon, kan du gå til vår brukerstøtte.

Skrevet av Lisa Shieh og Jonas Paulsen - Inside AdWords teamet