Det kommer stadig flere henvendelser fra nettredaktører om hvordan nettsteder kan optimaliseres for mobiltelefon og kommunikasjon med Googlebot-Mobile. I denne artikkelen tar vi for oss dette spørsmålet og gir deg noen anbefalinger du kan ta i bruk med én gang.

Bakgrunnsinformasjon
La oss begynne med et enkelt spørsmål: Hva mener vi med «mobiltelefon» når vi snakker om mobilvennlige nettsteder?
Et godt svar på dette er å tenke seg funksjonaliteten til nettleseren på mobilen, og sammenligne dette med en moderne nettleser for vanlige datamaskiner. Dette kan forklares enkelt ved å dele inn mobiltelefoner i grupper:
  1. Tradisjonelle mobiltelefoner: Telefoner med nettlesere som ikke kan vise normale nettsider. Dette omfatter nettlesere for cHTML (iMode), WML, WAP og lignende.
  2. Smarttelefoner: Telefoner med nettlesere som kan vise normale nettsider (i større eller mindre grad). Dette omfatter en rekke enheter, som for eksempel Windows Phone 7, Blackberry-enheter, iPhone- og Android-telefoner, samt nettbrett og eBok-lesere.
Videre kan vi dele inn denne kategorien etter støtte for HTML5:
  • Enheter med nettlesere som ikke støtter HTML5
  • Enheter med nettlesere som støtter HTML5
Tidligere koblet mobiltelefoner seg til Internett ved bruk av nettlesere med begrenset gjengivelseskapasitet, men i dag har smarttelefonen sørget for å gi datamaskinen konkurranse. Det er viktig å understreke at denne forskjellen er basert på dagens situasjon, og kan endres i fremtiden.

Googlebot og mobilinnhold
Google har to søkeroboter som er relevante for dette temaet: Googlebot og Googlebot-Mobile. Googlebot gjennomsøker innhold på nettsider som er tilpasset nettlesere for datamaskiner, mens Googlebot-Mobile gjennomsøker mobilinnhold. Følgende spørsmål får vi ofte:

Hvilken type innhold bør jeg levere til Googlebot-Mobile, siden det er så stor forskjell på nettlesere for mobil?

Svaret ligger i brukeragenten som Googlebot-Mobile leverer under gjennomsøkingen.
Googlebot-Mobile bruker flere brukeragentstrenger, og alle har følgende format:

[Telefonnavn] (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Du finner ut hvilket innhold du bør levere ved å vurdere hvilket innhold på nettstedet som passer best til telefonene i brukeragentstrengen. Du finner en fullstendig liste med brukeragenter for Googlebot-Mobile her.

Vær oppmerksom på at vi foreløpig ikke gjennomsøker med Googlebot-Mobile med brukeragentstreng for smarttelefon. Et riktig konfigurert innholdsleveringssystem vil dermed kun levere Googlebot-Mobile-innhold for de vanlige telefonene i listen ovenfor. Dette styres av de brukeragentstrengene som er i bruk i dag. Dette kan endres i fremtiden, og da vil vi kanskje få en ny brukeragentstreng for Googlebot-Mobile.

Foreløpig går vi ut fra at smarttelefoner håndterer innhold som er tilpasset datamaskiner, og at det dermed ikke er nødvendig med mobilspesifikt innhold. For mange nettsteder kan det imidlertid være lurt å konfigurere innholdet slik at det er tilpasset smarttelefoner. Denne avgjørelsen bør baseres på hvordan du kan gi brukerne en best mulig opplevelse.

Nettadressestruktur for mobilinnhold
Vi får også ofte spørsmål om hvilke nettadresser mobilinnholdet bør leveres fra. La oss se på noen eksempler på vanlig bruk.

Nettsteder kun med datamaskinbasert innholdDe fleste nettsteder har kun én versjon av innholdet. Dette er HTML-format som er utformet for nettlesere på datamaskiner. Dette betyr at alle nettlesere får tilgang til innholdet fra samme nettadresse.

Disse nettstedene leverer kanskje ikke til vanlige mobiltelefoner. Brukeropplevelsen på smarttelefoner avhenger av hvilken mobilnettleser som brukes. Kvaliteten kan være like god som i en datamaskinnettleser.

Hvis du kun leverer innhold tilpasset datamaskiner for alle brukeragenter, bør du også gjøre det samme for Googlebot-Mobile. Det vil si at du behandler Googlebot-Mobile på samme måte som andre eller ukjente brukeragenter. I disse tilfellene kan det hende at Google endrer nettsidene for å gi en bedre brukeropplevelse på mobil.

Nettsteder med eget mobilinnholdMange nettsteder har innhold som er spesifikt optimalisert for mobilbrukere. Dette innholdet kan enten være formatert for mindre mobilskjermer, eller det kan ha et annet format (f.eks. leveres ved bruk av WAP osv.)

Dette spørsmålet er ganske vanlig: Spiller det noen rolle om de ulike innholdstypene leveres fra samme nettadresse eller ulike nettadresser? Noen nettsteder har nettadressen www.eteksempel.com som tilgangsadresse for datamaskinnettlesere og m.eteksempel.com eller wap.eteksempel.com for ulike mobilenheter. Andre nettsteder leverer alt innhold fra nettadressestrukturen www.eteksempel.com.

For Googlebot og Googlebot-Mobile spiller det ingen rolle hvilken nettadressestruktur som brukes, så lenge adressen inneholder det brukerne skal se. Hvis du for eksempel viderekobler mobilbrukere fra www.eteksempel.com til m.eteksempel.com, gjenkjenner Googlebot-Mobile dette. Begge nettstedene legges til i indeksen og blir gjennomsøkt. I dette tilfellet bruker du en 301-viderekobling for både brukere og Googlebot-Mobile.

Hvis du leverer alle innholdstypene fra www.eteksempel.com, altså at du leverer både innhold som er optimalisert for datamaskin og mobiltelefon fra samme nettadresse avhengig av brukeragent, vil Googlebot og Googlebot-Mobile gjennomsøke innholdet på riktig måte. Dette regnes ikke som maskering av Google.

Uavhengig av nettadressestruktur er det viktig at du gjenkjenner brukeragenten som gis av brukerne og Googlebot-Mobile, og at du leverer samme innhold til begge. Ikke glem å beholde standardinnholdet, altså det datamaskinoptimaliserte innholdet, slik at det er tilgjengelig på forespørsel fra ukjente brukeragenter.

Mobilnettkart i Verktøy for nettredaktører
Hvilke nettadresser som skal inngå i nettkartet, er også et vanlig spørsmål. Du må kun ta med nettadresser for mobilinnhold i mobilnettkart, selv om disse nettadressene også har innhold som ikke er beregnet på mobil og som er tilgjenglig for datamaskinbrukeragenter. Du kan lese mer om dette i brukerstøtteartiklene om mobilnettkart.

Har du flere spørsmål?Vi anbefaler at du begynner med å lese brukerstøtteartiklene om mobilnettkart og relevante deler av startveiledningen for søkemotoroptimalisering.

Lagt ut av Pierre Far, Webmaster Trends Analyst
Oversettelse av: Anu, Alexander & Fredrik - Search Quality