I januar har det vært en flom av historier om Googles søkekvalitet. Dersom du har lest gjennom noen av artiklene den siste tiden, lurer du kanskje på om søkekvaliteten vår har blitt dårligere. Det korte svaret er at evalueringsberegningen vi har raffinert gjennom mer enn et tiår, viser at Googles søkekvalitet er bedre enn den noensinne har vært når det gjelder relevans, aktualitet og omfang. Engelskspråklig nettsøppel i Googles resultater er mer enn halvert i løpet av de siste fem årene, og nettsøppel på de fleste andre språk er enda lavere enn for engelsk. Når det er sagt, har vi merket en liten økning i nettsøppel de siste månedene, og selv om vi allerede har hatt fremgang, har vi nye tiltak under utvikling som vil forbedre søkekvaliteten ytterligere.

En liten påminnelse: Nettsøppel, også kjent som spam, vises i søkeresultater når nettsteder prøver å jukse seg til høyere plassering i søkeresultater, eller bryter med kvalitetsretningslinjene for søkemotoren på andre måter. For et tiår siden var nettsøppel et så stort problem at søkemotorer jevnlig returnerte ikke-relatert nettsøppel for mange ulike søk. Google har for det meste bekjempet denne typen «rent nettsøppel» - selv når noen søppelpostspredere har brukt sluere eller ulovlige taktikker som for eksempel datainnbrudd på nettsteder.

Siden vi har både vokst og forbedret aktualiteten de siste månedene, har vi naturlig nok indeksert noe nettsøppel i tillegg til alt det gode innholdet. Vi har nylig møtt denne utfordringen ved å lansere en nyutformet klassifiserer på dokumentnivå som gjør det vanskeligere for nettforsøplende innhold på sider å bli høyt rangert. Den nye klassifisereren er bedre til å oppdage nettsøppel på individuelle nettsider. Dette kan for eksempel være gjentatte forsøplende ord – fraser av typen du vanligvis ser i automatiserte nettsøppelkommentarer på selvpromoterende blogger. Vi har også radikalt forbedret vår evne til å oppdage nettsteder som har blitt utsatt for datainnbrudd, noe som var en betydelig kilde til nettsøppel i 2010. Vi evaluerer i tillegg flere endringer som vil hjelpe oss med å redusere nettsøppelet ytterligere. En av endringene påvirker hovedsaklig nettsteder som kopierer andres innhold, og nettsteder med begrenset originalt innhold. Vi vil fortsette å lete etter nye måter å redusere nettsøppel på, blant annet slik at brukere kan gi mer utfyllende tilbakemeldinger om nettsider med nettsøppel og lav kvalitet.

Spredningen av «rent nettsøppel» har blitt redusert over tid, og derfor er nå oppmerksomheten rettet mot «innholdsgrupper». Dette er nettsteder med innhold som er overflatisk eller av lav kvalitet. I 2010 lanserte vi to omfattende algoritmeendringer som var rettet mot lavkvalitetsnettsteder. Tilbakemeldingene fra nettbrukere kan dog ikke tolkes som annet enn at folk ønsker enda sterkere virkemidler mot innholdsgrupper og nettsteder som først og fremst består av nettsøppel og lavkvalitetsinnhold. Vi er stolte av Google Søk, og vi arbeider hardt for å gjøre hvert enkelt søk perfekt. Vi vet at vi ikke er perfekte, og kombinert med brukernes skyhøye forventninger til Google, kan disse skjønnhetsfeilene bli oppfattet som større enn de faktisk er. Men vi både kan og burde være bedre.

En misforståelse vi har oppdaget de siste ukene er at Googles handlinger overfor nettsteder med nettsøppelinnhold ikke oppfattes som like sterke hvis nettstedet har Google-annonser. La oss være helt tydelige:

  • Google iverksetter tiltak overfor nettsteder som bryter våre kvalitetsretningslinjer uansett om disse har annonser fra Google eller ikke.
  • Med tanke på rangering i Google, vil ikke et nettsted som annonserer for Google bli gitt noen fordeler, og kjøp av Google-annonser øker ikke nettstedets rangering i Googles søkeresultater.
Disse prinsippene har alltid vært gjeldende, men det er viktig å bekrefte at de fortsatt ligger til grunn.

Folk bryr seg såpass om Google at de forteller oss, med glødende entusiasme fra tid til annen, hva de ønsker å se forbedret. Vi setter stor pris på disse tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene fra brukerne kombinert med de vitenskapelige evalueringene vi utfører, gjør oss i stand til å utforske enhver mulighet for forbedringer. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre, så skal vi fortsette arbeidet med å forbedre Google.

Skrevet av Matt Cutts, Principal Engineer
Oversettelse av: Anu, Alexander & Fredrik - Search Quality