I begynnelsen av mai forsvinner budfunksjonen "foretrukket plassering" fra AdWords. Hvis du bruker foretrukket plassering, anbefaler vi at du deaktiverer denne funksjonen i kampanjene dine. Dette vil sikre en jevn overgang for budene dine. Du kan lese mer om dette på Google AdWords sitt hjelpesenter.

Du kan forvente følgende endringer i kontoen:

* Fra og med i dag, 5. april, er det ikke lenger mulig å aktivere foretrukket plassering for kampanjer i AdWords-nettgrensesnittet eller -programmeringsgrensesnittet. Kampanjer som allerede bruker foretrukket plassering, vil fortsatt ha det aktivert. Hvis du deaktiverer foretrukket plassering for en av kampanjene, kan du imidlertid ikke aktivere funksjonen på nytt.

* Tidlig i mai begynner vi å deaktivere foretrukket plassering i alle kampanjer som fortsatt bruker det.

* Etter at foretrukket plassering er deaktivert (enten manuelt eller når funksjonen blir fjernet i begynnelsen av mai), blir de sist brukte budene i foretrukket plassering angitt som høyeste manuelle CPC-bud for kampanjene. Når du bruker foretrukket plassering, blir budene automatisk økt eller redusert i tråd med plasseringene du har angitt. Ved å benytte det sist angitte budet i foretrukket plassering som høyeste manuelle CPC-bud minimeres forstyrrelsene i trafikken.

Før du deaktiverer foretrukket plassering, anbefaler vi at du eksporterer de manuelle budene ved å laste ned en søkerapport som sikkerhetskopierer alle budene du anga før du aktiverte foretrukket plassering. Denne rapporten vil innbefatte høyeste CPC-bud på søkeordnivå.

Hvilke alternativer har jeg til foretrukket plassering?

Hvis du ønsker å målrette mot bestemte annonseplasseringer, anbefaler vi at du leser dette blogginnlegget {ADD LINK}. Innlegget er skrevet av vår sjefsøkonom, Hal Varian, og tar opp noen av fallgruvene i forbindelse med målretting mot gjennomsnittlig plassering.

Hvis du fortsatt har lyst til å målrette mot bestemte annonseplasseringer etter at du har lest blogginnlegget, anbefaler vi at du bruker automatiserte regler. Denne funksjonen gir deg mulighet til å opprette en automatisert kampanjeregel som endrer budet hvis den gjennomsnittlige plasseringen avviker fra målplasseringen.

Skrevet av: Lisa Shieh
Publisert av: Mi Tu Le