Det er enklere å løse et problem når du er sikker på hva det består i. Fra og med i dag blir det enklere å vite når du er berørt av et problem vedrørende retningslinjer for destinasjonssider eller nettsteder, i motsetning til et problem med kvaliteten på destinasjonssider. Før vi går nærmere inn på endringene som er gjort i AdWords for å gjøre dette tydeligere, la oss se på forskjellene mellom retningslinjer og kvalitet for destinasjonssider.

Hva er forskjellen mellom retningslinjer og kvalitet for destinasjonssider?
Hovedformålet med retningslinjene for destinasjonssider er å sikre at nettstedene der man havner etter å ha klikket på annonser, er trygge, pålitelige og lovlige. Automatiske systemer og eksperter med spesialkompetanse tar beslutninger om håndhevelse av retningslinjene. Når det er mistanke om at destinasjonssider bryter med AdWords-retningslinjene, deaktiveres annonser og søkeord som er koblet til dem, og de får ikke bli med i AdWords-auksjonen. Kvaliteten på destinasjonssider kan påvirke annonseplasseringen og resultatene i AdWords-auksjonen. I likhet med alle andre faktorer i kvalitetspoengene fastslås kvaliteten på destinasjonssidene av automatiske systemer.

Hva blir endret i AdWords-grensesnittet? 
Hvis en destinasjonsadresse ikke var i tråd med retningslinjene for destinasjonssider og nettsteder, ville du tidligere se søkeord med 1/10 som kvalitetspoeng, en indikasjon på at annonser sjelden ble vist og på at destinasjonssiden hadde dårlig kvalitet, men ingen uttrykkelig angivelse av et brudd på retningslinjene for destinasjonssider.

Heretter vises Nettsted stanset i statuskolonnen for berørte søkeord. Ettersom de berørte søkeordene ikke vil kunne utløse annonser, blir ikke lenger kvalitetspoeng beregnet eller vist. Hvis du går til fanen Annonser, vil du også se eventuelle annonser som ikke vises som følge av bruddet på retningslinjene, med statusen Stanset.

Disse endringene er synlige for de fleste brudd på retningslinjene for destinasjonssider. Husk imidlertid at vi kan suspendere en konto umiddelbart ved alvorlige overtredelser.

Vi håper at dette vil gjøre det enklere å få oversikt og iverksette korrigeringstiltak for personer som blir berørt av handlinger som følger av retningslinjene for destinasjonssider.

Gå til brukerstøtten hvis du vil ha mer informasjon om AdWords-retningslinjer eller kvalitet på destinasjonssider. Du kan også kontakte oss hvis du har spørsmål om bestemte AdWords-retningslinjer som berører kontoen din.

Skrevet av Dan Firedman - Product Marketing Manager og Jonas Paulsen - Inside AdWords teamet