Vi har alltid ment at visningsannonsering kan være smartere, gi bedre resultater og være mer målbart. I dag vil vi gjerne fremheve ett diskret element innen annonsevisning som gjør denne endringen mulig – nemlig videresalg. Ved hjelp av videresalg kan du nå besøkende på nettstedet ditt med et relevant budskap når de besøker andre nettsteder. Vi lanserte videresalg for et år siden i Google displaynettverk, og vi mener at vi har funnet en skatt. I 2010 økte det totale antallet annonsører som brukte videresalg, med gjennomsnittlig 113% hvert kvartal etter lanseringen. Her er noen eksempler på hvordan noen av dere har brukt videresalg med stor suksess:
  • Yankee Candle Company brukte videresalg for å engasjere kundene på nytt, og økte dermed konverteringsfrekvensen med 600 %, mens kostnadene per konvertering ble halvert.
  • PC-produsenten Lenovo økte salget med 20 % og reduserte forholdet mellom utgifter og inntekter med 14 % i en kampanje som omfattet videresalg og visning i flere nettverk.
  • etrailer.com, en nettbasert forhandler av slepedeler, opplevde en dobbelt så høy klikkfrekvens til en 75 % lavere kostnad per klikk ved bruk av videresalg sammenlignet med selskapets vanlige visningsannonseringskampanjer.
I året som har gått etter lanseringen har vi økt ytelsen og lagt til tre viktige forbedringer for å gjøre videresalg enda mer effektivt for alle annonsører – fra de aller minste til de aller største annonsørene. For det første gjør vi det nå mulig for deg å vise en relevant annonse like etter at en potensiell kunde forlater nettstedet ditt, når vår interne analyse viser at det er stor sannsynlighet for at den aktuelle kunden kommer til å klikke på annonsen. For det andre har vi forbedret algoritmen som bidrar til å regne ut, på direkten, hvor mye du bør betale for hver visning for å maksimere muligheten for at en bruker klikker på annonsen. Sist, men ikke minst, betyr den økende rekkevidden til Google displaynettverk at du kan nå kunder på stadig flere nettsteder rundt omkring på Internett. Vi når gjennomsnittlig 84 % av personene på en vanlig videresalgsliste, og vi leverer hundrevis av milliarder av annonsevisninger hver måned til mer enn 500 millioner Internett-brukere over hele verden.

Etter hvert som vi fortsetter å vise mer relevante annonser på flere nettsteder, betyr det at flere brukere og utgivere tjener på det – og det gjør også annonsørene.
  • Utgivere opplever betydelige resultatøkninger etter å ha tatt i bruk videresalgsannonser på nettstedene sine. Våre undersøkelser viser at en videresalgsannonse gir nesten dobbelt så høye inntekter som andre visningsannonser.
  • Brukere har fortalt oss at de liker den mer målrettede annonseopplevelsen videresalg gir. Marie DeOrio, grunnlegger av Vintage Fashion Directory, kaller videresalgsannonser «fascinerende og fantastiske. Disse annonsene gir deg en følelse av at de ikke er annonser. Hvis de er riktig målrettet, og det er noe du er interessert i, er det verdifull informasjon.» Marie sier at hun viser videresalgsannonser på sitt eget nettsted (http://vintagefashiondirectory.com), ettersom hun mener at de «gir brukerne en bedre opplevelse».
Vi er heller ikke ferdige. I løpet av de neste månedene har vi tenkt å lansere nye funksjoner som kommer til å gjøre videresalg enda smartere, raskere og mer dynamisk (http://googleblog.blogspot.com/2009/11/displaying-best-display-ad-with.html). Vi forventer at interessen for videresalg kommer til å fortsette å øke, etter hvert som stadig flere annonsører, utgivere og brukere ser fordelene, og etter hvert som vi finner stadig mer ny teknologi som bidrar til å nå det overordnede målet: å vise riktig annonse til riktig person til rett tidspunkt.


Skrevet av: Aiten Weinberg, produktansvarlig. Inside Google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords