Det er ingen hemmelighet at evnen til å velge en målgruppe helt nøyaktig er én av de største fordelene med nettbasert annonsering sammenlignet med tradisjonelle annonseringsmåter. Ved å vise annonsene for de mest interesserte brukerne maksimerer vi avkastningen og gjør det enklere for brukeren å finne relevant informasjon. Ett av de viktigste verktøyene som kan brukes for å begrense målgruppen, er verktøyet for geografisk målretting. Det gjør at vi kan velge brukergruppen nøyaktig hvis det brukes riktig. Hvis vi angir innstillingene på feil måte, kan det hende at alle mulige visninger kuttes – eller, enda verre, at annonsene vises utenfor målrettingsområdet. Det er derfor vi har bestemt oss for å fortelle mer om logikken bak verktøyet for geografisk målretting for å kunne løse ett av de svært vanlige problemene – når vi trenger å annonsere for en bestemt produkt- eller tjenestetype som fins i en by, for brukere som befinner seg i en annen by. Formålet med denne artikkelen er ikke bare å løse det bestemte problemet, men også å gi grundigere forståelse av hvordan verktøyet for geografisk målretting fungerer. Det vi prøver å gjøre er å annonsere hoteller i St. Petersburg for brukere som befinner seg i Moskva.

1) Den enkleste måten

Du tror kanskje at det enkleste er det beste – å opprette søkeordet «hotell i Petersburg» og målrette kampanjen mot Moskva. Det er ikke så enkelt. Systemet oppdager brukerens plassering ikke bare ved hjelp av IP-adressen, men også ved hjelp av søket – og søket har prioritet. Så hva skjer i dette bestemte eksempelet? Brukeren fra Moskva søker etter «hoteller i Petersburg», og ved å bruke søket finner systemet ut at vedkommende er interessert i annonsene for St. Petersburg. Dermed ignoreres den fysiske plasseringen ettersom søket har prioritet. Vår kampanje er imidlertid målrettet mot Moskva, ikke St. Petersburg. Det er derfor manglende målrettingssamsvar, og annonsen vår vises ikke med følgende diagnosemelding for søkeord:

NB: I noen sjeldne tilfeller når navnet på byen ikke er plassert i begynnelsen eller slutten, men i midten av søket, kan det likevel hende at annonsen vises – for eksempel for søket «hoteller i Petersburg pris» (i dette tilfellet fungerer ikke søkeanalyse). Dette er imidlertid ikke akseptabelt for oss, ettersom vi mister svært mange visninger – og potensielle kunder.

2) Lære av våre feil … og gjøre nye

Det første vi prøver å gjøre er å løse et problem ved å legge til St. Petersburg i målrettingsområdet. Vi er nå klare for å vise annonsene våre for brukere både i Moskva og St. Petersburg, hvis dette er den eneste løsningen. Med første øyekast ser dette ut til å fungere. Vi kontrollerer om annonsene våre vises i Moskva, og det gjør de. Da er vi fornøyde. Men hva skjer så?
En bruker i Novosibirsk som skrev inn «hoteller i Petersburg», har sett annonsen vår. Dette skjedde fordi systemet ignorerte denne brukerens fysiske plassering og bare så på søket. Ved å legge til St. Petersburg i målrettingsområdet viser vi faktisk annonsene for alle i Russland. Dette skjer fordi systemet ser på søket, finner ut at det er relatert til St. Petersburg, og viser annonsen – uavhengig av brukerens fysiske plassering.
Dette er katastrofalt. Vi ønsker ikke å vise annonsene for alle, så vi må finne alternative løsninger.

3) Arbeide med ekskluderinger

På det nåværende stadium er det tydelig at vi ikke kommer noen vei ved å ta med bestemte steder. Vi har imidlertid ekskluderinger. Kanskje vi kan bruke dem? Det som er bra er at vi nå kan ekskludere brukere i henhold til deres fysiske plassering, men ikke i henhold til søk – takket være avanserte innstillinger for geografisk målretting i kontoen. Her er fremgangsmåten vi må følge:
a) I kampanjeinnstillingene velger vi å målrette hele Russland som land, og deretter ekskluderer vi alle regioner i Russland utenom Moskva ved å klikke på «Ekskluder områder innenfor valgte steder».
b) Vi kontrollerer at innstillingene for avansert geografisk målretting er satt til standardverdiene, og at de samsvarer med følgende innstillinger:


Da setter vi i gang! Annonsene våre vises, og bare for brukere i Moskva!
                            

NB: Annonsene våre kan også vises for personer som søker på nettstedet google.ru, men som har en IP-adresse som ikke tilhører de ekskluderte regionene, men tilhører for eksempel Kiev eller London. Dette er en svært liten risiko som vi må akseptere.

Konklusjon

Vi håper at denne artikkelen vil kaste litt lys over logikken bak verktøyet for geografisk målretting, og at det dermed vil være mulig å løse dette bestemte problemet. Men det viktigste er at artikkelen gir litt informasjon om hvordan de andre mulige problemene kan løses. Hvis vi finner andre triks for hvordan du kan bruke verktøyet for geografisk målretting, skal vi fortelle det med én gang, så følg med på oppdateringene i bloggen vår.


Skrevet av: Alexey Petrov, Inside Google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le