I en AdWords-annonse kommer visningsadressen til slutt, men den er likevel viktig. Visningsadressen kan faktisk være avgjørende for hvorvidt en bruker klikker på en annonse.

Derfor vil heretter visningsadressedomenet automatisk bli vist i overskriften for utvalgte annonser med topplassering på Google. På denne måten vil din merkevare bli mer iøynefallende i annonsen, og du kan bruke teksten i overskriften til å fremheve annen informasjon. Dessuten vil det bli enklere for potensielle kunder å vite hvilket nettsted de kommer til når de har klikket på en annonse.

Før


Etter


Når visningsadressen vises i overskriften, vil den bli atskilt fra resten av teksten med en loddrett strek. Den vil bare inneholde domenet, ikke www-prefikset eller eventuelle underkataloger. For øvrig vil visningsadressen fortsatt bli vist som normalt nedenfor tekstlinjen. Hvis domenet allerede inngår i overskriften, vil det selvsagt ikke bli vist på nytt. Det er også mulig å vise visningsadressedomenet i tillegg til en tekstlinje som er oppgradert til overskriften, forutsatt at den resulterende overskriften består av høyst 68 tegn.

Dette er en global lansering som gjelder alle land og språk. Hvis du vil vite mer, kan du gå til brukerstøtten.


Skrevet av: Lisa Shieh
Publisert av: Mi Tu Le