Hvis du har annonser på andre språk enn engelsk, har du kanskje av og til ønsket at visningsadressen inneholdt det internasjonaliserte domenenavnet, slik at den ble konsekvent med resten av annonsen. Da har vi gode nyheter til deg. Fra og med i dag kan du nemlig bruke ikke-ASCII-tegn (innebefattet ikke-latinske tegn og latinske tegn med aksenter og diakritiske merker) i visnings- og destinasjonsadresser.

Når du oppretter en annonse i AdWords, kan du nå legge inn Unicode-tegn i visnings-og destinasjonsadressefeltene. For å sikre at brukerme når frem til nettstedet kontrollerer vi at nettadressene fungerer som de skal i både Unicode of Punycode.

Vi passer også på at brukerne kun får vist nettadresser på sitt eget språk. Dette innebærer at visningsadressen kun blir gjort om til Unicode-tegn hvis språket samsvarer med det som brukeren har valgt i Google-grensesnittet. I alle andre tilfeller vises adressen i Punycode.

Husk at alle AdWords-retningslinjene for visnings-og destinasjonsadresser fortsatt gjelder. Pass særlig på at domene for visnings- og destinasjonsadressen samsvarer. Dette betyr at hvis du bruker ikke ASCII-tegn i visnignsadsressen, må du gjøre det samme også i destinasjonsadressen.

Hvis du bruker multibytegn, må du i tillegg være oppmerksom på at grensen for antall tegn kan variere. Hvis du vil vite mer kan du gå til brukerstøtten.


Skrevet av: Lisa Shieh, Inside google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords