Vi har nå kommet frem til siste del i miniserien vår om grunnleggende optimalisering av AdWords-kontoer. I de tidligere artiklene har vi vært inne på kontostruktur , effektive annonser og søkeord,målretting og budsjett, plassering og budgivning. I denne avsluttende artikkelen tar vi en rask titt på hvordan du kan evaluere resultatene til en annonsekampanje ved hjelp av ressurser fra Google. Fokuset ligger her særlig på sporing av konverteringer i AdWords og Google Analytics. I tillegg får du noen tips om hvordan du tolker rapportene i fanen Dimensjoner.

Konverteringssporing i AdWords
Det kan av og til være vanskelig å se ut fra informasjonen i kontoen hvilke annonser eller søkeord som er mest effektive (med andre ord, hvilke annonser eller søkeord du som annonsør tjener mest på). Ved første øyekast virker det som alle har omtrent samme klikkfrekvens og gjennomsnittlig kostnad per klikk. Det er imidlertid ikke alle søkeord som er like gode.

Tenk deg at søkeord A har ti besøkende og en gjennomsnittlig kostnad per klikk på 10 øre. Det blir da en samlet kostnad på 1 krone. Søkeord B koster også til sammen 1 krone, men har fem besøkende og en gjennomsnittlig kostnad per klikk på 20 øre. Hvilket av de to ordene er mest effektivt? Søkeord A er det innlysende svaret, men her er det lett å la seg lure. For hva om ingen av de ti besøkende fra søkeord A kjøpte noe, mens tre av de fem om klikket på søkeord B fullførte et kjøp? Sett fra dette perspektivet er det tydelig mer lønt å bruke penger på søkeord B.

For å få den verdifulle informasjonen må du ha installert konverteringssporing eller et statistikkprogram: Konverteringssporing gjør at du kan få vist relevante data for alle kampanjer, annonser og søkeord enkelt og praktisk i AdWords-kontoen. Vi går ikke noe mer detaljert inn på hvordan du konfigurerer konverteringssporing her (du kan lese mer i denne artikkelen i brukerstøtten), men vi skal selvsagt kikke på noen generelle anbefalinger:
 • Konvertering er ikke nødvendigvis ensbetydende med kjøp. Konvertering innebærer at en besøkende på nettstedet ditt har foretatt en handling som tyder på kjøpsinteresse. Dette innebærer at annonseklikket har hatt verdi for deg. Et eksempel på en slik handling er visning av kontaktsiden, og det kan da være greit å plassere en sporingskode på denne siden. 
 • Ikke plasser sporingskoder på annonsens destinasjonsside. Dette vil gjøre statistikken ubrukelig, ettersom antall klikk blir identisk med antall konverteringer. 
 • Hvis du sporer utfylling av skjemaer, kan du legge til en sporingskode på siden som bekrefter at skjemaet er sendt. 
 • Ut fra resultatene av konverteringssporingen kan du plukke ut hvilke søkeord som fungerer heller dårlig, og enten stoppe dem midlertidig, eller la være å legge inn bud på dem. På samme måte kan du angi at søkeord som gir mange konverteringer, skal vises hyppigere. Det samme gjelder nettsteder på displaynettverket. 
 • Det er mange som ikke er klar over det, men det er faktisk mulig å bruke konverteringssporing selv om bestillingsprisen varierer. 
 • Så snart du har samlet konverteringsdata, kan du bruke utvidet CPC for å gi systemet mulighet til å fokusere på klikkene med størst konverteringspotensial. Dette vil gjøre annonseringen mer lønnsom. Denne funksjonen er tilgjengelig selv om du importerer konverteringer fra Google Analytics. Hvis du vil konsentrere deg enda mer om nyttige henvisninger, bruker du konverteringsoptimereren
Google Analytics
Google Analytics er et innholdsrikt gratisprogram for innsamling av alle typer nettstedsstatistikker. Dette programmet fortjener strengt tatt en egen artikkel, om ikke sågar en hel bok. I denne omgang har vi imidlertid kun tid til noen praktiske tips om hvordan du bruker Google Analytics på en mest mulig effektiv måte:
 • Hvis du ikke har Google Analytics-konto ennå, kan du opprette en direkte fra AdWords-kontoen ved å klikke på koblingen Google Analytics under fanen Rapportering og verktøy. Det er helt gratis.
 • Hvis du har konfigurert mål i Google Analytics og kontoene dine er koblet sammen, kan du importere disse målene til AdWords fra siden Konverteringer. 
 • En av de nyttigste parameterne for å vurdere hvor godt henvisningskildene fungerer, er avvisningsfrekvensen. Finn ut hvilke nettsteder som har lavest avvisningsfrekvens, og legg til lignende nettsteder (Manuell annonseplassering) i kampanjer på displaynettverket. 
Dimensjoner
De fleste av rapportene fra rapportsenteret har blitt flyttet til fanen «Dimensjoner» i Kampanjer. Obs! Denne blir ikke alltid vist umiddelbart i kontoen. Enkelte ganger må du klikke på pilen til høyre for fanene. Her er noen av handlingene du nå kan utføre:
 • Vise geografisk rapport. Hvis annonsen fungerer dårlig i bestemte regioner (lav klikkfrekvens eller svake resultater), utelukker du dem fra geografisk målretting i kampanjen. 
 • Vise rapporten Time på dagen. Her kan du blant annet finne ut når på døgnet annonsen er mest effektiv, og bruke funksjonen for planlegging av annonsevisning. Dette innebærer at du kan redusere CPC-budet på de tidene når annonsen har generelt dårlige resultater, og øke budet på de tidene når annonsen har god gjennomslagskraft. 
 • Vise rapporten Demografi, og bruke den til å utarbeide en strategi for demografisk markedsføring av kampanjen. 
Med dette avrunder vi innføringen i grunnleggende kontooptimering. I løpet av denne miniserien har vi vist hvordan du oppretter konto og sporer resultatene, og vi oppfordrer deg til å fortsette å videreutvikle og utvide annonseringsmulighetene dine i kontoen samt ta i bruk mer avanserte funksjoner. Vi kommer tilbake med mer senere, så hold øynene åpne for oppdateringer på bloggen vår!


Skrevet av: Aleksei Petrov, Inside Google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords