For å bedre brukeropplevelsen med Google AdWords, har vi i dag begynt å gjennomgå annonser som er midlertidig stoppet på samme måte som vi gjenomgår aktive annonser. Vi gjennomgår annonser som er midlertidig stoppet proaktivt for å eliminere unødvendige forsinkelser ved godkjenningen av annonser, og dermed forbedre dine muligheter til å planlegge og administrere kampanjer.

Nye og eksisterende annonser som er midlertidig soppet vil bli sendt gjennom den standardiserte godkjenningsprosessen for annonser. Det innebærer at annonser som er midlertidig stoppet blir gjenstand for våre AdWords-betingelser for annonsering, og at annonser som bryter med en eller flere av våre betingelser ikke vil bli godkjent. Dersom dine midlertidig stoppede annonser opprinnelig ikke ble godkjent, er det enkelt å sende dem inn igjen for ny gjennomgang. Du lærer hvordan det gjøres ved å se instruksjonene i AdWords Help Center.

Hvis du vil ha flere opplysninger og svar på vanlige spørsmål, kan du gå til AdWords Help Center.


Skrevet av: Inside Google AdWords
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords