I løpet av de siste månedene har vi oppdatert utformingen og brukeropplevelsen i Google Søk og resten av produktene våre for å gi brukerne en mer sømløs og konsekvent Internett-opplevelse. Som et ledd i disse endringene lanserer vi nå nye annonseplasseringer på Google
Søk.

Fra og med i dag vil annonser som tidligere ble vist ved siden av resultatene, i stedet kunne bli plassert under dem. Hver enkelt søkeside, innbefattet annonsene, optimaliseres dynamisk for å sikre at brukeropplevelsen blir så god som mulig.


Vi har sett i mange tilfeller at annonsevisning under søkeresultatene samsvarer bedre med brukernes adferd, ettersom de begynner øverst på siden og leser nedover. I testene vi gjennomførte, ga denne plasseringen gjennomsnittlig bedre resultater enn sidefeltannonser når det gjaldt klikkfrekvens.Bruk segmentet «Øverst vs. på siden» for å sammenligne annonseresultatene fra topplasseringer kontra andre plasseringer. Med denne lanseringen blir alle plasseringer ved siden av og under søkeresultatene samt eksperimentvisninger kategorisert som «Andre». Dette gjør det enklere å sammenligne resultatene for topplasseringer med resultatene for øvrige plasseringer på siden. I løpet av de kommende ukene vil segmentet «Øverst vs. på siden» endre navn til «Øverst kontra annen plassering».

Du kan lese mer om annonseplasseringer i brukerstøtten for AdWords.

Skrevet av:   Jerry Dischler, direktør for produktadministrasjon av søkeannonser
Publisert av: Mi Tu Le