I dag bruker mange bedrifter stedsmålretting i nettbaserte annonsekampanjer for å nå ut til riktige kunder og forbedre kampanjeresultatene. Det nettbaserte byrået iProspect bruker for eksempel stedsmålretting for å fokusere på geografiske områder som gir gode resultater for kunden, Talbots. Som et resultat av dette, kunne de redusere kostnaden per klikk (CPC, cost-per-click) med 36 prosent, og på den måten få bedre potensielle salg til en lavere kostnad.

Vi har koblet funksjonen for stedsmålretting i AdWords til Google Maps, for å kunne gi annonsørene våre en enda bedre opplevelse. Da kan vi gi mer informasjon om steder, komme med relevante forslag til steder, og gjøre stedsmålrettingen enda mer nøyaktig. Vi tror at disse endringene kommer til å gjøre stedsmålretting til et enda mer nyttig verktøy for å forbedre kampanjeresultatene.

I dag annonserer vi den første av disse endringene, nemlig en oppdatering av grensesnittet for stedsmålretting i AdWords. Med det nye verktøyet for stedsmålretting blir det enklere å finne mer informasjon om potensielle målrettingssteder.

Finn steder på en enkel måte

La oss si at du ønsker å målrette den nyeste AdWords-kampanjen din mot byen New York. Når du skriver inn «New York» i søkefeltet under Stedsmålretting på fanen Kampanjeinnstillinger, ser du umiddelbart nyttige søkeforslag. Forslagene innbefatter (1) treff som byen New York, (2) steder som omfatter New York (f.eks. staten New York), og (3) relaterte steder som kan være i nærheten av stedet du har angitt, har et lignende navn, eller omfatter et sted som har et lignende navn. Du kan deretter velge de alternativene som er relevante for forretningsvirksomheten din, og raskt foreta et riktig valg.Du kan også se stedene dine på et kart, som viser mer detaljerte stedsomriss. Med det nye verktøyet kan du også se grensene for flere steder som du har valgt samtidig, slik at du kan se hvor stort område byen New York (lite område som er farget blått) dekker i forhold til hele New York-storbyområdet (større område som er farget grått). Når du har valgt et sted, er det enkelt å legge til, ekskludere eller se steder i nærheten ved å klikke på riktige koblinger.

Mer informasjon om steder

Vi tilbyr nå rekkeviddenumre slik at det blir enklere for deg å anslå målgruppen i det valgte målet. Disse rekkeviddenumrene er basert på antall brukere som blir sett på Google-områder, og kan være ganske forskjellige fra folketellingsdataene. Rekkevidde bør bare brukes som en generell veiledning for å kunne fastslå det relative antallet brukere på et målsted, sammenlignet med andre steder. Du kan for eksempel se på skjermbildet nedenfor at hvis du målretter mot Dallas-storbyområdet, kan det gi tre ganger så stor rekkevidde som hvis du målretter mot byen Dallas.

I tillegg bruker vi etiketten Begrenset rekkevidde for å angi steder hvor vi kanskje ikke kan knytte brukere til et valgt sted basert på enhetenes IP-adresse. I slike tilfeller benytter vi hovedsakelig brukerhensiktsinformasjon i stedet for stedsinformasjon for enhet for å målrette mot disse stedene.
Når du målretter mot en radius (også kalt nærhetsmålretting), viser vi «Steder innenfor dette målet», slik at du vet nøyaktig hvilke områder radiusen dekker. Du kan også velge å legge til alle enkeltstedene innenfor denne radiusen.


Ytterligere endringer Utover de nye funksjonene som er nevnt ovenfor, finner du noen flere endringer nedenfor som du bør være oppmerksom på når du planlegger kampanjen din.


Økt stedsmålrettingsgrense: Vi har økt stedsmålgrensen fra 300 til 10 000 steder (i tillegg til 500 ytterligere nærhetsmål) per kampanje. Overføring av polygonmål: Du kommer til å se meldingen «Det er planlagt å fjerne denne funksjonen» for eksisterende polygonmål. Det vil si at det kommer til å være støtte for denne funksjonen resten av året. Vi anbefaler at du benytter funksjonen Målrett mot en radius, som nå kan brukes for å legge til steder innenfor radiusmålet ditt. Du kan også kjøre en rapport om geografisk resultat for å finne ut hvilke steder som har fått trafikk innenfor tilpassede former, og målrette mot disse stedene.Vi håper du liker det nye verktøyet for stedsmålretting, og at du utforsker forskjellige måter å bruke geografiske rapporter og stedsmålretting på for å optimalisere kampanjene dine. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger. Du kan bruke koblingen Kontakt oss i AdWords. Vi anbefaler også at du ser gjennom delen Vanlige spørsmål i brukerstøtten for AdWords hvis du ønsker mer informasjon.Skrevet av: Smita Hashim, konsernansvarlig for produkter og kvalitet på lokale annonser
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords