Hvis du fokuserer på konverteringer og CPA (kostnad per kjøp), bruker du kanskje allerede konverteringsoptimereren eller utvidet CPC for å optimalisere kampanjene dine slik at du oppnår flere konverteringer med lavere kostnad. For å sikre at kampanjeinnstillingene dine også samsvarer med konverteringsmålene, har vi planer om å overføre eksisterende kampanjer som bruker konverteringsoptimereren eller utvidet CPC med annonserotasjonen «optimaliser for klikk», til annonserotasjonen «optimaliser for konverteringer». Våre studier viser at kampanjer som flyttes fra «optimaliser for klikk» til «optimaliser for konverteringer», gjennomsnittlig oppnår 5 % flere konverteringer. Denne overføringen skal finne sted i februar 2012.

Hvis du foretrekker at kampanjene dine ikke overføres til annonserotasjonen «optimaliser for konverteringer», ber vi deg fylle ut dette skjemaet innen 31. januar 2012.

Bruker du ikke konverteringsoptimereren eller utvidet CPC for øyeblikket?

Se videoene nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om konverteringsoptimereren og utvidet CPC. Du kan også lese mer om alternativene for annonserotasjon i brukerstøtten for AdWords.


Skrevet av: Andrew Truong, markedsføringssjef for produkter
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords