Denne uken lanserer vi et nytt statusinformasjonsikon i Annonser-fanen. Dette ikonet viser godkjenningsstatus og potensielle retningslinjerelaterte begrensninger for hver enkelt reklame. Det nye ikonet er spesielt praktisk hvis du annonserer for produkter eller tjenester som bare kan kan vises i bestemte land eller for bestemte søkeord i henhold til retningslinjene våre for annonsering.

For å bruke det nye statusikonet går du til Annonser-fanen og holder markøren over snakkebobleikonet i Status-kolonnen ved siden av en annonse:


Vi forteller deg om den individuelle annonsen blir vist for standardsøkeordet og stedet som vises i verktøytipsene. Hvis du vil diagnostisere annonsen på nytt med et annet målrettet sted eller søkeord, kan du redigere parameterne fra høyre i verktøytipsene:


Dette nye ikonet kompletterer de eksisterende verktøyene for diagnostisering av annonser, deriblant status-verktøytipsene på Søkeord-fanen , alternativet for massediagnostisering av søkeord og verktøyet for forhåndsvisning og diagnostisering av annonser.

Skrevet av:  Katie Miller, Product Marketing Manager
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords