I fjor ble grensen for antall kampanjer og søkeord per AdWords-konto økt til henholdsvis 500 og 3 millioner for alle annonsører. Etter ønske fra mange av annonsørene våre har vi nå flyttet maksimumsgrensen for antall AdWords-kampanjer per konto enda et hakk opp.

Hver konto kan nå ha 10 000 kampanjer (dette innbefatter både aktive og midlertidig stoppede kampanjer). Denne endringen gjør det enklere å administrere og overvåke flere kampanjer på ett sted.

AdWords Editor, AdWords-programmeringsgrensesnittet og alle de andre AdWords-tjenestene er kompatible med de nye grensene.

I brukerstøtten for AdWords finner du en fullstendig oversikt over alle kontogrensene, innbefattet grensene for reklamer og annonseutvidelser.


Skrevet av:   Katie Miller, Product Marketing Manager
Publisert av: Mi Tu Le, Inside Google AdWords