AdWords tilbyr foreløpig tre annonserotasjonsinnstillinger: Optimaliser for klikk, Optimaliser for
konverteringer og Rotér jevnt. Rotér-innstillingen for annonserotasjon er praktisk for å teste ut
nye reklamer, men hvis den brukes ubegrenset lenge, kan det svekke annonsørresultatene og
føre til at brukerne får mindre relevante annonser.


Rotér-innstillingen for annonserotasjon endres fra og med neste uke. I stedet for å rotere
reklamene på ubestemt tid, begrenses rotasjonsperioden til 30 dager. Når denne perioden er
over, går innstillingen over til å vise de av annonsene som forventes å generere flest klikk. Hver
gang en reklame aktiveres eller redigeres, roteres annonsene i annonsegruppen jevnt i nye 30
dager.


Denne endringen lanseres neste uke. Den nye annonserotasjonen brukes automatisk på
annonsegrupper der ingen reklamer er blitt lagt til eller endret i løpet av de siste 30 dagene.
Endringen trer elles i kraft 30 dager etter at den siste reklamen din ble aktivert eller redigert.


Denne endringen gir oss mulighet til å tilby brukerne relevante annonseopplevelser, og vil
forhåpentligvis hjelpe annonsørene å få enda bedre resultater fra AdWords-kontoene sine. Du
kan lese mer om denne endringen i følgende artikkel i brukerstøtten for AdWords.Skrevet av:  Karen Yao, Senior Product Manager
Publisert av: Stefania Montagna, Inside Google AdWords