En viktig del av det å utarbeide en strategi for søkeannonser er å forstå hva andre annonsører gjør, og optimalisere kampanjer ved hjelp av denne informasjonen. Vi vil gjerne hjelpe annonsører med å ta smartere optimaliseringsavgjørelser, og derfor lanserer vi rapporten Innsikt i auksjoner

For øyeblikket inneholder kampanje- og annonsegrupperapportene våre kolonnen Visningsandel, som viser antall faktiske visninger som en prosentandel av det beregnede antallet mulige visninger. Selv om denne rapporten gir deg en verdifull oversikt over tapte muligheter, gir den deg ikke svar på spørsmål som: Hvem konkurrerer i en gitt auksjon, og kan du få mer detaljerte resultatdata?

Med rapporten Innsikt i auksjoner kan du sammenligne resultatene dine med andre annonsører som konkurrerer i de samme auksjonene som deg. Du kan se hvor ofte annonsene dine får en høyere rangering på søkeresultatsiden enn annonsene til andre annonsører, og hvor ofte annonsene dine vises sammenlignet med annonsene deres – basert på antallet mulige visninger som er beregnet for deg. Med denne informasjonen kan du treffe strategiske beslutninger om bud, budsjetter og søkeordvalg fordi den viser hvor du får gode resultater, og hvor du kanskje går glipp av muligheter til bedre resultater.
Rapporten Innsikt i auksjoner gir deg informasjon på søkeordnivå og fem typer statistikk: visningsandel, gjennomsnittlig plassering, overlappingsfrekvens, frekvens for høyere plassering og frekvens for visning øverst på siden:                                                                                                                                       
                           
                 


Rapporter kan opprettes for ett søkeord om gangen, og det vises bare data for søkeord som har hatt et minimum av aktivitet i den angitte perioden. Hvis du ser dette ikonet () til venstre for et søkeord i statistikktabellen din i Søkeord-fanen, betyr det at rapporten Innsikt i auksjoner er tilgjengelig for det søkeordet.                                                                                                              
                 
                 

Merk: Denne rapporten gir deg informasjon om andre annonsører som deltok i de samme auksjonene som deg. Dette betyr ikke at de andre annonsørene bruker de samme søkeordene, samsvartypene eller målrettingsinnstillingene som deg. Beregningene for de andre annonsørene er bare basert på tilfeller der vi har beregnet at annonsene dine også var med i kampen om å bli vist. Disse rapportene avslører ikke søkeordene, kvaliteten eller innstillingene til kampanjen din, og de gir deg heller ikke innsikt i den samme informasjonen om andre.

Selv om du kan få denne informasjonen ved å søke på Google – og mange prøver å gjøre sine egne beregninger ved å analysere annonsene som vises – gjør denne rapporten det enklere å få tilgang til og forstå denne informasjonen. Rapporten er tilgjengelig uten ytterligere kostnader for annonsører som har søkeord med et minimum av aktivitet.

Hvis du vil vite mer om rapporten Innsikt i auksjoner, kan du gå til brukerstøtten for AdWords.

Skrevet av Bhanu Narasimhan, Senior Product Manager for AdWords
Publisert av: Stefania Montagna, Inside Google AdWords